A Szentlélek a kapocs

2023.03.01., Hírek rovat

Búcsúszentlászlón ünnepelték a második egyházmegyei szinódusi találkozót, melynek tanításaiból és találkozásaiból a résztvevők hitük életre váltásához meríthettek szempontokat.

– Ti vagytok az én tanúim, mondja az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam – hangzott el a megnyitó imádságban a választott Szentírási részlet (Izajás 43, 8–13), melyet Csernai Balázs pasztorális referens atya idézett a szinódusi találkozó kezdetén. A szentírási szakasz végigkísérte a szinódusi találkozó teljes programját: mind a tanításokban, mint az azokat követő kiscsoportos beszélgetések témájában megjelent az egyetlen élő Isten meghívása, aki tanúságtételre hívja népét.

Marosi Szilvia hitoktató, lelkipásztori kisegítő munkatárs Boldog Ilona élete kapcsán kiemelte: a Szentlélek az, aki képes összekapcsolni a XIII. századi magyar misztikust, a szinódus idei, egyházmegyei kulcsszavait – közösség, megtérés, misszió –, valamint az egyházmegye mottóját: Őseink hite a jövő reménye. A jelenlévők a tanítás révén Boldog Ilona életén keresztül kerülhettek közelebb a Szentlélek működéséhez és az önmagát átadni képes szeretet jellemző vonásaihoz is.

Az Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége szerzetese, Erzsébet nővér Bódi Mária Magdolna tanúságtevő életéről beszélt. Tanításában rámutatott, hogy a csillogó szemű, derűs személyiségű Magdi folyamatosan úton volt, több értelemben is. Fontos látni azonban, hogy útja során Magdi mindig kereste és meglelte annak módját, miként tud életével Isten dicsőségéről tanúságot tenni.

A tanításokat követően a résztvevők kiscsoportokban osztották meg gondolataikat Isten gondviselő jelenlétéről és erre vonatkozó tapasztalataikról, majd arra keresték a válaszokat, miként tudják Istent dicsőíteni, az Ő dicsőségét hirdetni ott, ahol élnek.

Érsek atya katekézise az egyházközségek és az egyházmegye szerepére mutatott rá. Közösségeinknek olyan élő egységekké kell válniuk, melyeknek tagjai megerősítik egymást hitükben és különböző élethelyzeteikben, ám lényeges, hogy a keresztény közösségeknek nem csupán az együttlétek öröme, hanem maga Jézus Krisztus az oka és a célja. Az Ő megismerése, dicsérete és örömhírének továbbadása ad létjogosultságot közösségeinknek.

A szinódusi találkozó szentségimádással, valamint a Rád Találtam Dicsőítő Csapat tagjainak közreműködésével zenés dicsőítéssel zárult, melynek keretei közt a jelenlévők érsek atya vezetésével a keresztségi fogadásukat is megújították.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »