Márfi Gyula veszprémi érsek új, Alapvető hittan című könyvét mutatták be december 3-án a Szaléziánumban. A könyvet a felvidéki Remény kiadó adta ki, melynek vezetője, Herdics György címzetes apát ajánlotta a megjelenteknek.

A bemutató kezdetén az apát úr méltatta érsek atya munkásságát, hogy mennyire fontos, hogy az isteni tudományok szigorú és néha bonyolult gondolatmenetét érthető módon tolmácsolja mindenki számára.  Az érsek atya az  irodalom eszközeit gyakran használja, és noha az Alapvető hittan című könyv  nem túl költői, mégis sorai érthetőek, logikus szerkezetben épül fel.

Előfordul, hogy a templomba járó emberek is néha tévedésben vannak bizonyos hiteli igazságokkal, s egy ilyen mű segíthet nekik eligazodni az Egyház tanításában. A könyvben lépésről lépésre haladva ismerjük meg hitünk alapjait. Krisztus tanításának forradalmisága az volt, hogy mindenkihez szólt, kicsinyekhez és szegényekhez is, s a mai teológiának is ez lenne a küldetése, hiszen a misztérium nemcsak néhányak kiváltsága. A hit egyrészt tudás, másrészt a szív kérdése is, és a mai korban különösképpen megérett arra az idő, hogy az elhanyagolt hitet élhetővé tegyük.

Az Alapvető hittan négy fő fejezetben mutatja be az Egyház tanítását Istenről, Krisztusról és saját magáról – mint Egyházról – végül a fő világvallásokat és a protestáns felekezeteket jellemzi. A gondoskodó Isten nem idegen gondolat az embertől, s az alapvető katolikus hittan feladata, hogy megossza a világgal Istenről a kinyilatkoztatás által szerzett tudását.

Krisztus helyes megértése és ismerete az Eucharisztia által az üdvösségre vezető út, és az Alapvető hittan fokozatosan mutatja be Krisztus történeti hitelességét, messiási küldetését, Istenfiúságát, majd isteni és emberi természetének helyes értelmezését.

Érsek atya elmondta, hogy bár ezt a könyvet írta meg először, ez jelent meg utoljára – de szerencsére van még terv a tarsolyában: a Biblia értelmezéséről szeretne egy olvasmányos könyvet írni. „A Biblia olyan, mint egy hatalmas, kérdezve kifejtő hittanóra jegyzőkönyve.”  Az ellenvetések hagyományosan ugyanúgy hozzátartoznak a fő témához, mint a téma kifejtése, és ha így olvassuk a Szentírást, a bennünk felmerülő problémák, kétségek (például a csecsemőirtás a Bibliában) eltűnnek. Az igazságot a Biblia egészében kell keresnünk, nem a részletekben, melyek olykor ellentmondhatnak a végső igazságnak.

Az Alapvető hittan keletkezésének története még Szombathelyen kezdődött, mesélte az érsek atya, ahol a lelkipásztori kisegítői munkát végzőknek szerveztek egy tanfolyamot, ahol minden héten meghívott atyák, többek között az érsek, akkor mint püspöki titkár adtak elő – neki jutott az alapvető hittan. A kommunista világban felnövő érsek mindig azokat a gondolatokat kereste, melyekkel esetleg egy ateistát is meg lehetne ingatni a meggyőződésében. Innen alakult ki az irodalommal való példáknak, a költők idézésének szokása is: Adynak, József Attilának vagy az ateistának tartott Szabó Lőrincnek a költészete is tele van Istennel, vagy az utána való hiánnyal. Falusi gyermekként nem volt sok tanult emberrel körülvéve, magának kellett utánanézni azoknak a dolgoknak, melyek megerősítették a hitében. „Hetedik osztályos koromban már elkezdtem Istenérveket fogalmazni, néha erről is álmodtam. Később örömmel cáfoltam meg a racionalista elméleteket, melyek a Biblia hitelességét próbálták aláásni, s eközben megerősödtem a hitemben”.

A hit Isten kegyelméből származik, ez a könyv azonban a hit racionális alapjaival foglalkozik, hogy Krisztus mitől volt több mint ember. S hogy miért hiszek Istenben? Miért vagyok katolikus? A legnagyobb hiány teológiai tanulmányaim során a gyakorlat hiánya volt, valamint hogy a más vallásokról és a nem katolikus felekezetekről nem tanultak egyáltalán semmit – ez is motiváció volt, hogy utánanézzen ezeknek – hangsúlyozta a főpásztor.

„Valami az Alapvető hittanból benne van az életemben és a prédikációimban, hiszen mondok olyasmiket, amelyek azoknak szólnak, akik csak betévednek a misére. Hogy lássa az illető, hogy amikor a hitről beszélünk, nem valami műemlék-jellegű dologról van szó, vagy valamiről, ami idejét múlt, hanem ma is aktuális.”

Hiszen akik keresnek, akik még bizonytalanok, azok megerősítésére is szolgál az Alapvető hittan.

A könyv megvásárolható a Szaléziánumban.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »