Veszprémben a Magyarok Nagyasszony Plébániatemplom új tetőszerkezetét áldotta meg Márfi Gyula érsek a november 21-én, szombaton tartott hálaadó szentmise keretében.

Az ünnep kezdetén Schall Tamás plébánost Veszprém Megye Jogú Város Önkormányzata Pro Meritis díjban részesítette a Cholnoky városrészért végzett példaértékű tevékenységéért, valamint kitartó közösségépítő tevékenységéért. A díjat Porga Gyula Veszprém polgármestere adta át.

Márfi Gyula érsek pedig bejelentette, hogy Schall Tamás plébánost érseki tanácsossá nevezte ki.

Hegyi László, az EMMI egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is köszöntötte a megjelenteket az ünnep alkalmából a veszprémi Mindszenty emléktemplomban.  Beszédében hangsúlyozta Mindszenty József bíboros életének munkásságának jelentőségét, Veszprém város történelmi és keresztény hitének fontosságát, Magyarország életében betöltött szerepét.

A szentmisét együtt mutatta be a főpásztorral és a plébánossal Szerenka Miklós érseki helynök, Levcsenkó Róbert kárpátaljai parókus, a plébánia testvérközösségének lelkipásztora, valamint Mátrai Benedek váci kanonok.

Márfi Gyula érsek szentbeszédében kiemelte, hogy templomaink rendszeres felkeresése azért is fontos minden keresztény ember számára, mert a liturgikus tér ereje sokkal közelebb hozza Istent számunkra. Akik hétről hétre elmennek a templomba azok közösséget alkotnak, csapatot hoznak létre, élő kövekként építve egy templomot amit úgy hívunk: Anyaszentegyház.

 

A veszprémi Magyarok Nagyasszonya – Mindszenty emléktemplom alapkőletételére 1991. október 12-én került sor. A plébániát előzőleg, 1988. december 25-én alapította meg Szendi József veszprémi püspök. A templom Mindszenty József bíboros, prímás emlékének épült: hálából vértanúi életéért, melyet Istenért és hazáért áldozott a vörös istentelenség ellen vívott hősi küzdelemben. Az emléktemplom építését az tette lehetővé, hogy egy Svájcban élő, Mindszenty prímás környezetéhez tartozó, magát még megnevezni nem akaró jótevő Dr. Kőgl Lénárd veszprémi kanonok, Mindszenty prímás volt főszámvevője és börtöntársa közreműködésével húszmillió forintot adományozott az építés céljára. 1992. október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén került sor a szerkezetkész templom megáldására, amelyet Dr. Kőgl Lénárd kanonok végzett. Erre az alkalomra megjelent az eddig „magát megnevezni nem kívánó” adományozó: Msgr. Mészáros Tibor veszprémi egyházmegyés pap, aki egy ideig Mindszenty bíboros úr titkára volt, a száműzetés során. A szentmise alkalmával koncelebrált, és szentbeszédet is mondott.
1994. március 4-én volt ötven esztendeje annak, hogy XII. Pius pápa Mindszenty Józsefet veszprémi püspökké nevezte ki. A jeles évfordulót az egyházközség azzal ünnepelte, hogy véglegesen használatba vette a templom épületét. Március 6-án, vasárnap délelőtt Dr. Szendi József érsek mutatta be az ünnepi szentmisét, melyben megáldotta a Magyarok Nagyasszonya szobrát, a tabernákulumot, és a végleges oltárt.     
2015. november 21-én Márfi Gyula érsek áldotta meg az új tetőszerkezetet. 

 

 

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »