Márfi Gyula veszprémi érsek mutatott be szentmisét Felker Zsolt káplánnal és Juhász Csaba kórházlelkésszel a betegek világnapja alkalmából a Csolnoky Ferenc Kórházban, február 12-én, kedden. A szentmise keretében kiszolgáltatták a betegek szentségét is.

Hagyomány, hogy a szentmisén a protestáns felekezetek képviselői is igét hirdetnek, idén Tislér Géza református és Isó Zoltán evangélikus lelkész szavait hallgathatták meg az egyebgyűlt hívek.

– A testi erőnk nem magántulajdon, hanem olyasvalami, amit Istentől kaptunk és amiről nekünk majd el kell számolnunk – idézte Ferenc pápa idei, betegek világnapi körlevelének gondolatait a szentmise elején Márfi Gyula érsek, aki úgy véli, nem szerencsés utolsó kenetnek nevezni a betegek kenetét.

– Téveszme az, hogy a betegek kenete kizárólag arra szolgál, hogy az illetőt előkészítse a jó halálra. Nem. Gyógyító ereje is van – hangsúlyozta szentbeszédében az érsek, aki arról is beszélt, hogy papi évei alatt maga is megtapasztalta a Szent Kenet jótékony hatását.

– Újmisés voltam a Zala megyei Pákán, amikor éjjel zörgettek nálam. Egy bácsi jött motorral, és elvitt engem Iklódbördőcére, ami nem is a mi plébániánkhoz tartozott, de a saját papjukat nem találta otthon éjjel, ezért engem vitt el az édesanyjának a betegágyához, aki úgy tűnt, haldoklik. Már én sem tudtam vele kommunikálni, feloldoztam a bűnei alól, megkentem olajjal, imádkoztunk érte, aztán hazavittek. Tíz nappal később arra mentem biciklivel, gondoltam, benézek a családhoz, megkérdezem, mi történt, eltemették-e már, ám az ajtót zárva találtam. A szomszéd ott volt a közelben, ő azt mondta, hogy a beteg asszony kint van, hátul az udvarban, épp kergeti a tyúkokat. Erre tényleg nem lehetett számítani. Ahogy arra sem, hogy a szombathelyi kórházban egy leukémiában szenvedő hölgy meglepően jobban lett a szentségekkel való találkozás után. Kérdeztem az egyik doktornőtől, hogy mit szól ehhez az asszonyhoz, azt mondta, ő most az osztály öröme. Mondtam neki, hogy én ezt az asszonyt nemrég megkentem a szent olajjal, nem gondolja, hogy az is segített a gyógyulásban? Az orvosnő hívő volt, azt válaszolta, ez egyáltalán nem kizárt – emlékezett vissza a betegek kenetével kapcsolatos tapasztalataira az érsek.

II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy a katolikus egyházban minden évben február 11-én megemlékezzünk a betegekről, aznap, amikor egyébként a lourdes-i Szűzanya emléknapját is tartjuk. Márfi Gyula rámutatott, Ferenc pápa a 2019-es betegek világnapi körlevelében tágabb összefüggésbe hozta a betegek világnapját, a betegek iránti irgalmas szeretet gyakorlását.

– Nemcsak szeretetről beszél, hanem igazságosságról is. Anyagi javaink kapcsán sem igaz az, hogy annak kizárólag mi vagyunk a tulajdonosai, hiszen ezek – akárhogyan jutottunk is hozzá –, bizonyos mértékig a közösség tulajdonai is. Amikor jótékonykodunk, amikor a rászoruló embernek adunk, akkor nemcsak szeretetet gyakorlunk, hanem az igazságosság követelményeit is teljesítjük. Így vagyunk az egészségünkkel, az erőnkkel is, mely szintén nem kizárólag magántulajdon. Azt hiszi az ember, hogy azt tesz vele, amit akar. Ez nem igaz. Aki a másik ember, vagy a saját egészségében kárt tesz, az igenis vétkezik, mert amit Istentől kaptunk, azzal majd el kell egyszer számolnunk. Az egészségünkre vigyázni igenis kötelesség, saját magunk, és mások egészségéért is felelősek vagyunk, ezért a betegek ápolása és gyógyítása nemcsak szeretetaktus részünkről, hanem kötelesség is – fogalmazott Márfi Gyula. A betegápolókhoz fordulva az érsek elmondta, az igazságosságon, kötelezettségeken túlmutató irgalmas szeretet fokozza a gyógyítás hatékonyságát.

– Ahogy egy hívő ember, aki bízik Isten irgalmában, könnyebben gyógyul, türelmesebben viseli a betegséget, ugyanúgy a hívő orvos, én azt gondolom, még jobban tud gyógyítani, mint aki nem az. A szakértelem fontos, azt nem lehet megspórolni, de az empátia, hogy  egy betegápoló vagy orvos milyen szeretettel fordul a páciensek felé, egyáltalán nem mindegy.

Az érsek kiemelte, nemcsak beteg szerveket, testrészeket, hanem beteg embereket kell gyógyítani, ezért nem mindegy, hogy a beteg milyen fogadtatásban részesül, mi sugárzik felé az orvosok, ápolók szeméből.

A szentmise keretében ezt követően kiszolgáltatták a betegek kenetét.

A szentmisén a betegek és idősek mellett részt vetta kórház több dolgozója is, valamint Dávid Gyula főigazgató.

Ferenc pápa betegek világnapi üzenetét itt olvashatják el:

https://katolikus.hu/cikk/a-szentatya-ferenc-papa-uzenete-a-27-betegek-vilagnapjara—2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Comments are closed.