A mai napon Bódi Mária Magdolna (1921.augusztus 8. – 1945. március 23.) litéri munkáslány, vértanú-szűz életére emlékezünk.

Bódi Mária Magdolna – lelki készület

Lelki készületre hívunk, melynek során a litéri munkáslány, Bódi Mária Magdolna (1921–1945) halálának évfordulójától, március 23-tól kezdve 2023. április 15-i ünnepéig imádkozunk azért, hogy a Magdiról szívükben megemlékezők megtapasztalhassák a fiatal vértanú közbenjárását életükben.

A három héten át tartó lelki készület célja, hogy méltó módon tudjunk hálát adni az életszentség hírében elhunyt Magdi életéért, s az általa Istentől kapott kegyelmekért, ilyen módon pedig ne csak fizikailag, hanem lélekben is megérkezhessünk az április 15-i ünnepre.

Az idei, fűzfőgyártelepi ünnep részleteit itt találod: https://www.veszpremiersekseg.hu/bodi-maria-magdolna-unnepe-2023-aprilis-15/

Miként készülj lélekben? Válassz egy imaformát magadnak az előttünk álló hetekre az alábbiakból.

Az alábbi imádságokat, könyörgéseket Szakács Péter atya: Boldogok a tiszta szívűek c. könyvéből idézzük.

1.

Válassz egy imaformát magadnak az előttünk álló egy hónap idejére az alábbiakból:

Urunk, Jézus, hálát adunk Neked, hogy szereteted nagysága kicsinységünk ellenére is meghív minket a Te követésedre. Most imádkozzunk azért, hogy egyre jobban elnyerjük mi is azt, amire Magdit meghívtad, a Veled való mind mélyebb egyesülés kegyelméért.

Vezess minket a Te utaidon, rendelkezz az életünkkel, a szolgálatunkkal! Add, hogy Egyházadban sokan kövessék a Te hívásodat, és egykor mindörökké együtt örvendezhessünk a boldogok és a szentek társaságának a Te mennyei országodban!

VAGY

A beléd vetett hitben – Erősíts meg minket, Urunk!

Az elmélyült imádságban

A házadért való buzgóságban

A rendszeres szentgyónás és szentáldozás által

A legméltóságosabb Oltáriszentség imádása által

A keresztút és a rózsafüzér gyakori végzése által

Szent Szíved tisztelte által

Szent Arcod szemlélése által

A Szentírásról való elmélkedés által

A teremtett világ feletti szemlélődés lelkületében

A gondviselésedre való ráhagyatkozásban

A munkás lelkületben

Az önzetlen és nagylelkű szolgálatban

A szegények és betegek gondozásában

A gyermekek szeretetteljes nevelésében

A találékony szeretet cselekedeteiben

Az önmegtagadás gyakorlásában

A bűnök és a bűnre vezető alkalmak kerülésében

A szent tisztaságban

A keresztény öröm megélésében

A szegénység, a tisztaság és az engedelmesség lelkületében

Az alázatosságban

Az apostolkodás lelkületében

A bűnösök Hozzád vezetésében

A bántások türelemmel való viselésében

Az Érted való lelki küzdelemben

A bátorságban és a kitartásban

A jóban való állhatatosságban

Az áldozatos lelkületben

Abban, hogy mindent a Te nagyobb dicsőségedre tegyünk – Erősíts meg minket, Urunk!

VAGY

Urunk, Jézus Krisztus,

Te megadtad Bódi Mária Magdolnának, hogy már fiatalon megtapasztalja mindent meghaladó szeretetedet, és szívét megnyissa Előtted. Meghívtad őt, hogy Téged szolgáljon, hogy éltét Neked adja, s Érted feláldozza. Csodálatos kegyelmeddel megajándékoztad őt a tiszta szívűek boldogságával, a Veled való találkozás boldogító megtapasztalásával az Oltáriszentségben, és a Benned való élet semmivel fel nem cserélhető örömével jutalmaztad őt. Megnyitottad szemét, hogy a balatoni táj szépségében a Te teremtő művedet szemlélje. Neked szolgált otthonában, a gyárban, a plébánián s a szegények és elesettek körében.

Krisztus Királyunk!

Add meg nekünk, ha az szent akaratoddal megegyezik, hogy Magdit a boldogok társaságában tisztelhessük, s példaképünk és közbenjárónk legyen szent színed előtt!

Add, hogy a Te hívásodat mi is minden körülmények között kövessük, Neked örömmel szolgáljunk, s a tiszta szívűeknek ígért boldogságot elnyerjük! Ámen.

2.

Ezt követően imádkozz Magdi boldoggá avatásáért és kérd közbenjárását saját imaszándékodért:

Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna ismeretlen kis liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az isten- és emberszeretetet a Rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé a gyárba. – „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta Érted.

Add meg nekünk, Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a Te nagyobb dicsőségedre! Ámen.

 3.

Végül minden alkalommal imádkozz el egy Üdvözlégyet a fűzfőgyártelepi ünnepségért, valamint azért, hogy a Magdiról szívükben megemlékezők megtapasztalhassák a fiatal vértanú közbenjárását életükben.

 A lelki felkészülést követően arra buzdítunk, vegyél részt az ünnepségen április 15-án Balatonfűzfő–Fűzfőgyártelepen:

Bódi Mária Magdolna ünnepe

2023. április 15-én szombaton 10 órától emlékezünk meg Bódi Mária Magdolna életéről a fűzfőgyártelepi Szent László-templomban, ahol szentmisét ünneplünk Dr. Udvardy György veszprémi érsekkel és Varga László kaposvári megyéspüspökkel közösen. Ezután szerény agapéra várjuk a résztvevőket, majd elzarándokolunk Magdi sírjához Litérre, ahol együtt imádkozunk és kérjük közbenjárását személyes imaszándékokért.

Halála után boldoggá avatását az akkori veszprémi püspök Mindszenty József kezdeményezte 1945-ben, majd 1990-ben Szendi József püspök indított perújrafelvételt. Bódi Magdi sírja a litéri temetőben található, mely zarándokhellyé vált. A temetőben emléktábla őrzi a fiatal lány életútját. 2016 októberében ért véget a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szakasza. 2017. március 10-én a veszprémi főegyházmegyei küldöttség vezetőjeként Márfi Gyula érsek a vatikáni Szentek Ügyinek Kongregációjában átadta Angelo Amato bíboros, prefektus hivatalának azt a több ezer oldalas dokumentumot, amely a Bódi Mária Magdolna  vértanú életéről tett tanúvallomásokat részletesen tartalmazza. A Vatikánban ellenőrzik és elismerik az egyházmegyei eljárás szabályszerűségét és elkészítik majd az úgynevezett positiot. Következő lépésben kijelölt történészek és teológusok vizsgálják Magdi életútját majd nyilatkoznak a dokumentációról, annak a teljességéről, megbízhatóságáról, hitelességéről, a teológusok pedig hősies erénygyakorlatáról, életszentségről, vértanúságról. Ezután kerül az anyag a kongregáció bíborosaihoz.

Imádkozzunk Magdi mennyei születésnapján is mielőbbi boldoggá avatásért:

„Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az Isten- és emberszeretetet a Rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé. „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta Érted. Add meg nekünk, Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a Te nagyobb dicsőségedre. Ámen.”

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »