Boldogságórák

2020.02.13., Hírek rovat

A Veszprémi Főegyházmegye hitoktatói a második félév kezdetén rekollekcióra gyűltek össze az érseki hittudományi főiskolán, Veszprémben, február 8-án, szombaton.

A tartalmas nap kezdetén dr. Udvardy György érsek úr mutatott be szentmisét a megjelent atyákkal.

Szentbeszédében buzdította a hitoktatókat, hogy hivatásukban törekedjenek a Jézus-központú életre. Az evangéliumban olvastuk, hogy mindannyiunknak küldetése van. Jézus is elküldte apostolait, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet, de küldetésük idején időről-időre visszatértek Hozzá. Nekünk is mindig vissza kell térnünk Krisztushoz, belőle kell táplálkoznunk, erőt meríteni a mindennapokban és a küzdelmeinkben.

A nap folyamán a boldogságórák veszélyeiről tartott előadást dr. Deme Tamás egyetemi tanár és Berkecz Franciska szociális testvér.

Dr. Deme Tamás előadásában elmondta, hogy felkínáltak nekünk egy új „desszertet”. Fontos tudnunk, hogy a boldogságórák tudatmódosító örömtechnikákat kínálnak fel a tanárok számára. A boldogságórák mozgalmát Bagdi Bella énekesnő álmodta meg, és ő lett a szakmai vezetője is. Több mint 100 000 gyerek vett részt eddig a boldogságórákon. Több mint 1300 óvoda és iskola csatlakozott a programhoz. Aki ebben részt vesz, az elnyerheti a Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet. A boldogságórák alapgondolata abból a megállapításból táplálkozik, hogy az emberek – főleg a gyerekek – gyakran boldogtalanok, mert a ráció központú iskolában nem biztos, hogy a helyén kezelik a gyerek érzelmeit, személyiségét. Ezeknek a problémáknak az orvoslására jelenthetne alternatívát – megálmodója szerint – a boldogságóra. Nekünk keresztényeknek szelektálni kell, hogy mi az, ami jó benne, és mi szorulhat kritikára, hiszen: „a fát gyümölcséről ismerik meg”! Ezért meg kell vizsgálnunk, hogy mi is valójában a „gyümölcs”.

A hitoktatók megismerhették a boldogságóra tankönyveit és kézikönyveit is, korosztályokra felosztva.

Megdöbbentő volt hallani, hogy jelenleg már 9-10 ezer boldogságórát jegyeznek fel országszerte, amiben kitüntetett figyelmet kaptak a felekezeti iskolák, így a katolikus tanintézmények is.

A boldogságórák alapja Helens Schumann: Csodák tanítása című könyve. Ez a kiadvány keresztény szemlélettel ellentétes dolgokat állít:

 • rossz nincs
 • bűn nincs, csak tévedés van
 • a test, ami rajtunk van, ahhoz semmi közünk nincs
 • magam leszek a világosság
 • a megváltást mindenki saját maga hozza létre önmaga számára, hiszen a megváltás belőlünk fakad
 • az én akaratom: Isten akarata
 • a csodák megilletnek engem
 • az ego egy önmagamról való álom.

Fontos kérdés a keresztény ember számára, hogy ha nincs rossz, akkor mihez viszonyítom a jót?

Látjuk, hogy egy lépés csupán innen az önistenítés. Súlyos probléma, hogy a boldogságóra az ezotériának nevezett irányzat terméke, hisz arra épül. A pozitív pszichológia szóhasználata, a hála, az optimizmus, a jó cselekvés, a megküzdés, apró örömök, megbocsájtás, testmozgás, fenntartható boldogság, kacagás, hedónia kifejezések hangsúlyozása, a folyamatok megismétlése, örömhalmozás, meditáció jellemzik ezeket a foglalkozásokat.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a pozitív pszichológiának vannak hasznos hozadékai, de nem azonos a pozitív gondolkodással. Valamint azt sem, hogy az ember létéhez hozzátartozik az életérzés, az értelem, az akarat és a hit, az egyszeri és megismételhetetlen mivoltja, ám ezeket figyelmen kívül hagyja az az elmélet, amelyre a boldogságórák épülnek. Egyre több jel mutat arra, hogy Istent semmiből nem lehet kihagyni – még a napi kávéivásunkból sem! Rá kell jönnünk, hogy a boldogságórák egyfajta tudatmódosító foglalkozások! Ahogy már említettük, a boldogságóra kialakulásának összetevői:

 • Csodák tanítása című könyv
 • életmódfejlesztő-énekesnő Bagdi Bella személye
 • az iskola igénye ezekre a foglalkozásokra
 • a boldogságkényszer
 • tudatmódosító technikák alkalmazása
 • ének-zenei nevelés módszerei
 • hálózat, képzés, média.

A keresztény ember gondolkodása viszont azon alapul, hogy tudjuk, az Istennel való kapcsolatunk minősége határozza meg az emberekkel való kapcsolataink minőségét is. A legfontosabb, hogy engedjük, hogy Isten Szentlelke vezessen bennünket, hogy megismerje minden ember az Istent, és az egyes ember a Szentlélek által újuljon meg.

——–

A nap második felében Berkecz Franciska szociális testvér felvázolta, hogy tulajdonképpen mi is a boldogság és hogyan jutunk el a boldogság állapotába?

Az örök boldogsághoz milyen a viszonyunk: közel van-e hozzám, vagy távolinak érzem? Félelmet kelt bennem vagy inkább vágyakozást? Mit mond a Katolikus Egyház tanítása a boldogságról?

 • az ember vágya az Isten után – a boldogság után
 • a boldogság az Isten szeretetében való részesedés öröme
 • belső építkezés eredménye, növekedés a kegyelem segítségével.

A boldogságórák szerint azonban:

 • mindenki vágyik a boldogságra
 • a boldogság: pszichikai jól-lét
 • a boldogság elérhető boldogságfokozó stratégiákkal, technikákkal.
 • képes vagyok eljutni a boldogságra, önmegvalósításra, önbeteljesedésre.

Fel kell tennünk tehát a kérdést: vajon miben rejlik a boldogságórák sikere? Talán a következőket említhetnénk:

 • az órák a diákok relaxációs gyakorlataival kezdődnek
 • a cél: stresszoldás meditációval, ahol módosult tudatállapot jöhet létre
 • ennek egyik módja az adott téma elmélyítése lehet.

Így az én-határ fellazul, és nagyobb lesz az érzékenység a szuggesztióra. Ez azért veszélyes jelenség, mert a gyermek személyisége még kialakulatlan. A legjobb és legbiztosabb, ha távol tartjuk gyermekeinket ezektől a módszerektől mind az óvodákban, mind pedig az iskolákban.

Hittanórákon a belső összeszedettséget, meditációt az órák elején tartott imádság biztosítja leginkább.

Egyik hitoktatónk megosztott velünk egy kis imádságot, ami a belső összeszedettségre irányul az ovisoknál:

„Nem vagyok fent, nem vagyok lent!
Nem vagyok jobbra, nem vagyok balra!
Itt vagyok!
Itt a szemem, itt a szám!
Itt a szívem! Itt vagyok!”

Jelentheti a meditációt az is, ha elmondom: mi érintett meg? Mi szólt hozzám? Mi volt rám hatással? Vagy mit ismertem meg Jézusról, önmagamról? Hogyan találkoztam Istennel ezen az órán? Mit viszek magammal erről az óráról? Észre kell vennünk, hogy a boldogságórák és a pozitív pszichológia célja a társadalom átalakítása a jövő nemzedék nevelése által.

Ez a módszer a mentálisan egészségesek csoportját veszi célba. Árnyoldala, hogy nem akar foglalkozni a negatív érzelmekkel, azokat negligálja. Kritikája, hogy létrehozta a „boldogságipart”.

Náluk is megjelenik ugyan az erény fogalma, és az erények gyakorlása akár találkozási pont is lehetne a keresztény erények gyakorlásával, azonban fontos megvizsgálni, hogy ki mit ért az erények alatt, milyen értékrendhez, emberképhez, világképhez kapcsolódnak?

A pozitív gondolkodás keresztény módja az, amikor befogadjuk és megéljük az evangélium igéit, a Szentírás szavait.

A Csodák tanítása című könyv, amelyre épülnek a Boldogságórák, lebontja az ember hitrendszerét és valami mást épít fel helyette! Fontosak ehhez Bagdi Bella énekei, melyekben arra készteti a gyerekeket, hogy mantrákat ismételgessenek! (Boldog gyerek vagyok! Sajnálom! Kérlek! Bocsáss meg! Köszönöm! Szeretlek!) Ezek a szavak azonban teljesen mást jelentenek ebben az összefüggésben, mint amit mi, keresztények gondolunk ezekről a fogalmakról.

Minden egyes kimondott hang, illetve szó információt és energiát közvetít a világ felé. A kimondott szavaknak igen jelentős erejük van, hiszen nagy hatással van ránk, az egész életünkre kihatnak.

Jézus Krisztus az élő Ige, Ő az Isten kimondott szava, aki által minden lett. Az Ő szava élő és átható! Jézus szava lélek és élet. Örök életet adó Igéi vannak! Jézus szavainak vannak igazán jelentős erejük: véghezviszik, amiről szólnak, teremtő erővel rendelkeznek!

A Boldogságórák azonban kitörlik Istent a történetből, és az embert állítják központba. Fontos, hogy imádkozzunk mindennap a bölcsességért! Meg kell erősítenünk az Istennel való szeretetkapcsolatunkat az ima által önmagunkban és gyermekeinkben egyaránt.

A nap zárásaként Felker Zsolt hitoktatási referens atya megköszönte az előadóknak, hogy feltárták a boldogságórák veszélyeit, majd közös imával zártuk a rekollekciót.

Csomay Tünde
főkoordinátor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
9E8A638B-3C1D-4533-830B-8AC6E4657E19
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
CFFC0588-CE99-4760-942C-342F54B3A64A
9AD0225C-911A-4EC8-967B-C9263E62BA81
125BE08B-9C0D-41EE-BFEE-EB68B119B977
25B6A485-A851-4335-BEB7-A1A055714EC9
DC18B10D-D041-4DB6-8CBB-39C22DD08AFD

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »