Április 2-án szombaton találkozóra hívta a családokat, nagyokat és kicsiket a Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Munkacsoportja. Hagyományos tavaszi lelkinapunknak a Padányi Katolikus Iskola adott otthont. Az Irgalmasság évében az Irgalmasság vasárnapja előtti napon nem más volt a téma, mint az irgalmasság a családon belül.
A résztvevőket Dr. Fodor János, az egyházmegye családreferens papja, devecseri plébános köszöntötte. A nap a Dr. Márfi Gyula érsek úr főcelebrálásával bemutatott szentmisével kezdődött.
Az egyházmegye főpásztora prédikációjában kitért arra, hogy az irgalmasságot úgy is gyakorolhatjuk, hogy imádkozunk azokért, akik üldöznek, akik fájdalmat okoznak nekünk. Ma, mikor keresztényüldözés folyik a világban, mi az Irgalmas Istenhez fordulunk. Jézus szavaival felülírta a bosszú üzenetét: áldjátok és ne átkozzátok… Nehéz elfogadni, hogy más körökben az irgalmat írta felül a bosszúállás, de annál inkább kell imádkozni a Szentlélek megvilágosító kegyelméért.
A szentmise után Dr. Papp Miklós görög-katolikus parókus érdekfeszítő, mélyenszántó, közvetlen stílusú előadását hallhatta a szépszámú közönség. Az irgalmasság témájában a hallgatóság minden rétegéhez tudott szólni Miklós atya: a kamaszokhoz, az anyákhoz, apákhoz, a házassági válságban lévőkhöz, az elváltakhoz, az egyedülállókhoz, özvegyekhez. Mindenki haza tudott vinni a lelkében olyan gondolatokat, érzéseket, amik hatására újra gondolhatja az életét, a kapcsolatait. Az atya az Irgalmas szerető Istent hozta a hallgatóság elé, így az Istennel való személyes kapcsolat vágyát tudta felébreszteni a hallgatóságban. Az előadás után mindenki azzal az érzéssel állhatott fel, hogy az Isten megérintette irgalmával, kegyelmével. Az irgalmas Isten, aki fárad értünk, aki elénk siet, aki lejön a mélypontjainkra, aki megengedi, hogy hibázzunk, aki enged próbálkozni minket. Isten felénk fordulásában ott van a mérhetetlen irgalom. Isten komolyan veszi a sebeinket, fájdalmainkat. Nem irgalom, hogy mindent eltűrünk, vagy egy legyintéssel elintézünk. Cselekedni kell és nem várni, hogy a nehézség majd magától megoldódik, vagy majd az idő megoldja. Az irgalom jövőt ad, perspektívát nyit. Az irgalom határt szab a rossznak. A mi morális szintünk Jézus hegyi beszéde, ez a mérce, amihez igazíthatjuk az életünket. Cölöpök, amik stabilitást adnak, amik megtartanak az értékek melletti kiállásban és nem hagynak, sodródni, felőrlődni. Ahogy a mélypontunkban hozzánk fordul az Isten, ahogy értünk nyúl, úgy kell nekünk is viselkednünk a másik emberrel. Dr. Papp Miklós atya ezen a húsvét utáni szombat délelőttön, Isten irgalmas üzenetével kitárta ajtóinkat, ablakainkat. Újra beengedtük az életünkbe Jézus megváltó szeretetét, az Atya irgalmát és a Szentlélek dinamikáját, akinek fuvallatával felül tudjuk írni mi is az eddigi rosszul berögződött, bemerevedett reakcióinkat és újra rá tudunk csodálkozni a világra, a társunkra, a gyermekeinkre és észre tudjuk venni a szépet és jót.
Amíg a hallgatóság Isten irgalmas szerető tenyerében érezhette magát, addig gyermekeink korcsoportonként különböző helyszíneken, különböző foglalkozásokon vehettek részt. A Padányi Iskola infrastruktúrája minden tekintetben kiszolgálta a résztvevőket. Volt kézműves foglakozás, a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából játszóház, ugrálóvár, a nagyobbaknak a csodák palotájából ide importált különböző érdekes kísérletek, melyekben személyesen is kipróbálhatták magukat.
Az előadás utáni szeretetlakoma beszélgetésekre, új találkozásokra, kapcsolatok felfrissítésére nagyon jó alkalom volt. A program a Padányi Iskola lengyel testvériskolájának műsorával folytatódott. A Krakkói Prezentációs Nővérek Katolikus Iskolájának énekkara rövid koncertet adott, 30 lengyel fiatal énekhangjának összhangjában merülhetett el a hallgatóság. Szabó Sándor és a Kőris zenekar több mint 1 órás táncházzal ajándékozta meg a kitartó fiatalokat és időseket. Izzott a levegő a hangszerek ritmusától, az énekektől, mindenki táncolt, átadva magát a zene, a ritmus, a mozgás harmóniájának. Mint egy terápia olyan volt a testnek és a léleknek az önfeledt közösségi tánc.
Az egész nap íve abba az irányba haladt és csúcsosodott ki, hogy ténylegesen átélhette minden résztvevő Isten irgalmas, mérhetetlen és hatalmas szeretetét, aki itt van köztünk.
Czaunné Kőrösi Edina
 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »