A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája 2021. június 5-én szombaton szervezett a családok számára Szent József nyomán címet viselő zarándoklatot, amely a balatonfüredi Koloska-völgy és a veszprémfajszi pihenőpark közötti útvonalat érintette. A program kapcsolódik a Ferenc pápa által 2021. évre meghirdetett Szent József-év lelkiségéhez, az elmélkedések kiindulópontja a Patris corde – Atyai szívvel – kezdetű apostoli levél volt.

Az egyházmegyei rendezvényen nők, férfiak és gyermekek együtt és külön csoportokban is megtapasztalhatták az imádság, a játék és a munka egymást kiegészítő és segítő erejét. Közös lélekemelő imádsággal indították a nők és lányok útjukra a férfiak és a fiúgyermekek csapatát. akik Szent Józsefről, a szerető, gyengéd, Isten akaratával szemben engedelmes és befogadó apáról emlékeztek meg.

 

A férfiak útjáról Munkácsi János állandó diakónus, a zarándoklat lelki vezetője számolt be:

A zarándoklat fő célja az volt, hogy a mai világban talán kissé háttérbe szoruló apai szerep jelentőségére, felelősségére Szent József alakján keresztül felhívjuk a figyelmet. Az evangéliumokban Szent József szerepe talán kissé háttérbe szorul, hiszen hitünk elsősorban Jézusra és az Ő Édesanyjára, Szűz Máriára, valamint kettőjük kapcsolatából adódó lelki tartalomra koncentrál.

Ugyanakkor Szent József apai szerepe a meglévő evangéliumi kincsekből jól kiemelhető, és ennek talaján a férjek és az édesapák is újragondolhatják saját szerepüket, helyüket a családban, s így a család is gazdagodik az édesapák szent józsefi mintájából. A férfiak zarándoklata több párhuzamos lelki síkot érintett.

Indulás után mi, férfiak a rózsafüzért kezdtük el imádkozni, s ezt meg is tartottuk a továbbiakban oly módon. hogy minden egyes állomás után egy-egy tized rózsafüzért imádkoztunk.

A zarándokúton négy állomás szolgált testi-lelki pihenőül. Az egyes állomásokon elmélkedési anyagul a Patris Corde apostoli levélben Szent József szellemében megfogalmazott hét apai tulajdonság (szeretett apa, gyengéd apa, engedelmes apa, elfogadó apa, teremtő bátorságú apa, dolgozó apa, árnyékként kísérő apa) átelmélkedése szolgált.

Az elmélkedés után az apostoli levél bevezető gondolatai alapján beszéltük át a józsefi tulajdonságokat.

Az evangéliumok Szent Józsefet úgy mutatják be, mint aki „igaz ember” volt – az első állomáson közös megosztásunk kérdése az volt, hogyan jelenik meg a mai világban keresztényként az „igaz emberség”, hogyan van jelen a feleség, a család és a külvilág felé.

A második állomás közös megosztásának alapját a bátorság képezte: hogyan, milyen formában lehetünk mi férjek, édesapák bátrak a mai világban. A harmadik állomás körkérdése az volt, hogy mi az édesapák szerepe a családban a hit átadásában, a vallásos nevelésben; ebben milyen lehetőségeink és milyen nehézségeink vannak. Végül arra koncentráltunk, hogy milyen gyakorlati-lelki értékeket adunk át édesapaként gyermekeinknek.

Az egyes állomásokon interaktív feladatok is várták a zarándokokat. Az első állomáson kapott papírra 5 olyan szót kellett felírniuk, amelyek szerintük Szent József legjellemzőbb tulajdonsága lehetett; majd ebből kellett 3 olyan tulajdonságot kiválasztaniuk, amelyek érzésük szerint reájuk leginkább jellemzők, végül pedig 1 olyan gondolatot kellett rögzíteniük, amelyben úgy érzik, hogy fejlődniük kell.

A második állomáson a gyerekek kaptak rajzos feladatot és a harmadik állomáson is játékos célba dobás várta őket. A zarándokok végül énekes-zenés bevonulással érkeztek meg Veszprémfajszra, ahol a feleségek édesanyák vártak bennünket. A zarándoklatot Gyarmati László kísérte gitáros zeneszolgálattal, színessé téve a programot.

 

Mindeközben az asszonyok és lányok autókkal érkeztek a zarándokút végállomásához, ahol az ebéd elkészítése mellett közös elmélkedésre is alkalom nyílott, amíg a gyermekek kézműves foglalkozásokon és közös játékokban vehettek részt. A Congregatio Jesu rend képviseletében Brigitta és Zsuzsa nővérek közvetítésével a fentebb már említett pápai levél megismerésén túl annak értő feldolgozását is megtapasztalhatták a résztvevők. A körülbelül másfél óra hosszú lelkigyakorlat első részében egymás megismerésére volt alkalom egy-egy ihletet adó fotó segítségével az aktuális lelki állapotunk és a jövőbeni várakozásaink megfogalmazása során. A második részben Brigitta nővér rövid ismertetőjében bemutatta Szent József személyét és az egyházban betöltött fontos szerepét. A nők a saját képzeletbeli zarándokútjukon Szent József életének négy nagy állomását (Názáret, Betlehem, Egyiptom és ismét Názáret) járhatták be Jézus nevelőapjának négy álomallegóriáján keresztül. A bevezető gondolatok után jó alkalom nyílt a beszélgetésre és a saját gondolatok megosztására, ahol mintaként szolgált a Szent Család szeretetteljes, hű és szolgálatkész engedelmessége is.

A gyönyörű idő és a természet szépsége mellett a Veszprémi Egyházmegye családi rendezvénye igazi testi-lelki felüdülést jelentett a jelenlévő hívek számára. Megtapasztalva a pandémia okozta személyes kapcsolatok fontosságát, örömteli szívvel búcsúztak el a családok egymástól és a szervezőktől. A nap zárásaként a közösség hálaadó imádsága már az új, aznap felavatott zarándokkeresztje alatt történhetett, amely a rátűzött és nevekkel ellátott szalagok csokrában őrzi a résztvevők lelki összetartozását a zarándoknap után is.

Berta-Szénási Panna

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »