A kedvezményezett neve: Veszprémi Főegyházmegye
A projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Veszprémi Főegyházmegyében
A szerződött támogatás összege: 51 172 102.- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A projektben résztvevő, Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő hét iskola esetében fontos elem az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, a közoktatási rendszer reformjának az előmozdításával, elsősorban az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása, a minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés biztosítása. A projekt céljai közé tartozik: az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése. Fontosnak tartjuk az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentését, a köznevelés minőségi fejlesztését nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.
A projekt kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységébe, a bentlakásos és napközis tematikus alkalmakba 798 fő tanuló és 78 fő pedagógus bevonása történik. A munkájukat segíti 15 fő iskolai önkéntes szolgálatot teljesítő tanuló. A nyári napközis táborokban, a résztvevő intézmények székhelyein 663 tanuló, a nyári bentlakásos táborokban, Noszvajon 135 tanuló fog részt venni. A napközis és bentlakásos turnusok összeállításánál fontos szempont, hogy az egy időben, azonos helyszínen jelenlévő pedagógusok (elsősorban a felső tagozatosok esetében) több szakterület képviselői közül kerüljenek ki. A táborok alatt minősített programszolgáltatások, belépőjegyhez kötött programok (állatkert, múzeum stb.) és egyéb programok (kézműveskedés, hagyományőrző játékok, bábszínház stb.) színesítik a napi programot.
Pályázatunk megvalósítása alatt az esélyteremtés, a lemorzsolódás megelőzése, és a hátránykompenzáció is jelentős szerepet kap, összesen 8 fő HH, 34 fő SNI, 63 fő BTMN gyermeket vonunk be a táborozásokba.
Megvalósításban résztvevő intézmények:
– Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa
– Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Veszprém
– Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola, Veszprém
– Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Tapolca
– Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota
– Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, Keszthely
– Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola, Ajka
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00021

 

Comments are closed.