November 5-én, szombaton, Szent Imre herceg ünnepén, a Tihanyi Bencés Apátságban, Udvardy György veszprémi érsek áldozópappá szentelte Czakó Dávid András bencés szerzetest.

A bencés szerzetes szülővárosában, Hévízen, a Szentlélek-templomban is bemutatta újmiséjét november 12-én, szombaton. Az újmisén részt vett a tihanyi bencés közösség és a Keszthely-Zalaszentgrót Esperesi Kerület megjelent papsága.

Gyermekkori plébánosa, Kiss László hévízi esperes-plébános így köszöntötte az újmisést: „Hálát adok a Jóistennek ezért a kegyelemért, és azért, hogy idáig segítette őt. Ugyanakkor, kedves Dávid, az életben lesznek majd nehézségek, de ezeket le kell küzdeni, és nem szabad belefásulni. Jeremiás prófétának is voltak nehézségei, néha szembeszállt az Istennel, s azt mondta, rászedtél, Uram, mást ígértél s mást adtál nekem, de Isten azt mondta neki: ne félj, én veled vagyok! Bármilyen nehézség van az életedben, ne félj, mert Isten ott van veled és benned.”

Az újonnan szentelt áldozópap úgy fogalmazott, gyakran tapasztalja, amikor Isten meghívja, olyan, mintha a vízen járna, hiszen Krisztus tekintetébe nézve még bizonytalan, ingoványos talajon sem süllyed el.

A szentmise szónoka, Korzenszky Richárd emeritus tihanyi perjel szentbeszédében elmondta: „Ha visszanézek a mögöttem lévő évtizedekre, számtalanszor megtapasztalhattam, hogy a szolgálatom, amire vállalkoztam, sokaknak szükséges volt. Nem a magam erejéből végeztem a szolgálatot, s nem a magam bölcsességével. Valami egészen megfoghatatlan titoknak lehettem a részese, amikor azt tapasztalhattam, hogy egy hosszú beszélgetés, majd a jézusi megbízásból kimondott feloldozó szavak következtében egy embernek az élete egészen megváltozott.”

Az ünnepélyes szentmise végén András atya újmisés áldást adott a jelenlévő bencés atyáknak, paptestvéreknek és a híveknek is.

A szentmisén közreműködött a templom Ardens Ignis Kórusa.

* * *

András atya Hévízen született 1989-ben. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. Hittudományi tanulmányait Budapesten és Rómában végezte. Lelkipásztori szolgálata mellett az apátság boltjainak és konyhájának vezetője.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »