A Szent István Római Katolikus Általános Iskola rendezvénysorozatot indított működésének jubileumi, huszadik évfordulója alkalmából. A Szülők iskolája első előadója dr. Márfi Gyula érsek volt, aki az értékekre fektette a hangsúlyt előadásában.

– Hazánkban és egész Európában az ultra-liberális, szélső, erős keresztényellenes felfogás terjedt el. Azért ezt a kifejezést használom, hogy ultra-liberális, mert minden normális ember liberális. A liberális azt jelenti, hogy szabad, szabadságra termett. Én is liberális felfogású vagyok, nem akarok diktatúrában élni. Szeretem a szabadságot, de ha túladagoljuk, úgy járunk vele, mint a túlsózott levessel. A túladagolt szabadság az egyének rovására megy. Csak az egyén számít, épp ezért a mai világ eszményi nőképe már nem az anya, hanem a szingli, független nő, aki megvalósítja önmagát. Emberi kapcsolatok, amelyek közösségeket teremtenek, már nem kellenek.
Ahol az individuum jogait túlhangsúlyozzák, ott szétesnek a közösségek: a család, a munkahely, az egyház – vallja az érsek. Azt a kommunizmus már bemutatta, milyen, ha elmozdulunk a közösségek felé. Az ideális eset az, amikor az egyén jogai és a közösségek érdekei harmonikusan egyensúlyban vannak, és erre kellene törekednünk – hangsúlyozta dr. Márfi Gyula.

– Nem virágzik más, csak a maffiaszerű érdekközösség, az egyén számára pedig nem marad más, mint a kozmosz és a magány. Soha ennyi magányos ember nem volt, mint most. A társadalom nemcsak térben esik szét, hanem időben is. Horizontálisan és vertikálisan is elmagányosodunk. Megszűnt a kapcsolatunk a múlttal és elveszítjük a kapcsolatunkat a jövővel. Ilyenkor az egyén is szétesik lételemeire.

Dr. Márfi Gyula kihangsúlyozta, minden normális iskolának az lenne a feladata és alapkötelessége, hogy a keresztény értékrendet valamiképpen védelmezze, és arra nevelje a gyermekeket. Emellett az iskoláknak, és főleg a felekezeti iskoláknak, az a feladata, hogy ne engedje különválni az embert testté és lélekké.

Sok iskola csak felesleges gondnak, feladatnak tartja a hittanoktatást. Erre az érsek úgy reagált, őseink hitét meg kell ismernie gyermekeinknek, azt a hitet, amely megőrizte az országot; a hit az, ami e népet megtartotta a világban.
Dr. Márfi Gyula előadása során kitért az európai helyzetre is. Az érsek úgy látja, hogy hazánk is egyre jobban rabjává válik, útjában áll a nemzetközi nagytőkének, mivel alattvaló, adófizető országgá akarják tenni. Ehhez pedig társul még az is, hogy az egyes pártok a hazát érintő alapvető érdekekben sem fognak össze. Amikor Magyarországot külföldön megalázzák, egyes pártok tapsolnak. Az, hogy hazaszeretet, idegen fogalom.

– A nemzetközi tőke mögött is emberek állnak, akik New Yorkban a Wall Street-en egy irodában ülnek és ma bizony ők fújják a Passzát szelet. Az a hatalmas támadásözön, amely hazánk ellen indult és ami Brüsszelben, Strasbourgban, Washingtonban zajlik, egy színdarab, amit mind a Wall Street-en írnak, csak itt adnak elő. A szereplők mind az amerikai pénztőke kezében vannak, ők akarják tovább növelni a vagyonukat, annak növelése érdekében pedig sokféle eszközt be lehet vetni, például háborúk kirobbantásával. Amelyik kormányt alattvalóvá tudják tenni, és amelyik felveszi a kölcsönöket is, nem számít, mire költi azt, de utána újabb kölcsönt vesz fel, az mind jó kormány. Az európai kormány, az európai ember, nem baj, hogy kilövette emberek szemeit, nem baj, hogy korlátokat épített a Parlament köré, nem baj, hogy hazudott délben és este, meghamisította a hivatalos adatokat is, nem számít, ő demokrata, ő európai.

Összességében dr. Márfi Gyula érsek úgy fogalmazott, az a helyes, ha értékrendünk csúcsán Isten, az ember, a közösségek, a család, a gyermek és legfontosabb: a szeretet áll. Az alján pedig a pénz szerepel, ám az nem célként motivál, hanem eszközként használjuk. Ez természetesen így jó, de, ha Isten arcát letöröljük az értékrend csúcsúról, az egész fejre áll. Ma sok ember életében játszik túl hangsúlyos szerepet a pénz, hiszen természetellenesen gondolkodik az értékrendjében, fejre állított világ, amelyben élünk.

Tóth Tamara

Forrás: http://www.papa-ma.hu/index2.php?id=6520&cnws=Dr._Marfi_Gyula_A_hit_az_ami


 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »