Temetéssel kapcsolatos kérés

† Sabjanics Miklós paptestvérünk holnapi temetése kapcsán Dr. Udvardy György érsek úr – a fertőzések terjedésének újbóli erősödését látva – mind a paptestvérek, mind a hívek iránti felelőssége tudatában nyomatékosan kéri, hogy a február 22-én, hétfőn kiadott tájékoztatás szerint, a Főegyházmegye papságát képviselve a paptestvérek közül egyedül a Tapolcai Esperesi Kerület papjai vegyenek részt a gyászmisén és a temetésen. A többi Paptestvér otthon végzett imádságával, és elhunyt oltártestvérünk lelki üdvéért felajánlott két szentmiséjével emlékezzen meg Miklós atyáról. Az állandó diakónusokat két diakónus: Szántó Attila és Tiszttartó Dávid képviseli majd szolgálattevő diakónusokként a főpásztor mellett. A többi diakónus szintén otthon végzett imájával emlékezzen meg Miklós atyáról.

Tisztelettel kérjük továbbá, hogy a sümegcsehi plébániatemplom szűkös befogadóképessége miatt kizárólag Sabjanics atya rokonai és a papság vegyenek részt a gyászmisén. A temetőben meg kell tartani a személyek közötti védőtávolságot.

Szeretettel kérjük a híveket, hogy a tömeges részvételt elkerülve, otthonukból kapcsolódjanak be imádságukkal a szertartásba, melyet a Veszprémi Érsekség Facebook oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíteni fogunk, mely bármikor visszanézhető lesz a későbbiek során. 

A paptestvéreket és a híveket is egyaránt arra kéri Érsek Atya, hogy egymás iránt érzett felelősséggel és példát adva viselkedjünk a jelenlegi helyzetben, Miklós atya életáldozatára is tekintve, akit éppen a koronavírus-fertőzés következtében veszítettünk el.

Miközben a veszteség feletti nagy fájdalommal és keresztényi kegyelettel emlékezünk meg Miklós atyáról és a híveiért végzett odaadó papi szolgálatáról, felelősségünk, hogy a járvány újabb, felfutó szakaszában egymás testi egészségét, épségét ne kockáztassuk.

 

GYÁSZJELENTÉS

A Veszprémi Főegyházmegye érseke és a rokonság nagy fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy

Sabjanics Miklós kerületi esperes, badacsonytomaji plébános életének 52., áldozópapságának 29. évében, 2021. február 17-én, a budapesti Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének.

Paptestvérünkért február 27-én, szombaton 10 órakor a sümegcsehi plébániatemplomban mutatunk be gyászmisét, majd a helyi temetőben 11 órakor helyezzük örök nyugalomra.

A járványügyi korlátozások – valamint a templom szűkös befogadóképessége – miatt a temetésen csak a papság egy része és a rokonság vehet részt. Kérjük otthonaikban imáikkal kapcsolódjanak be a szertartásba, melyet a Veszprémi Érsekség Facebook oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetítünk. 

Elhunyt paptestvérünk Keszthelyen született 1969. február 16-án. Veszprémben szentelték pappá 1992. június 24-én. Káplán volt a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánián (1992-95), a veszprémi Regina Mundi Plébánián (1995-97). Plébános volt Herenden (1997-2020), ahonnan oldallagosan ellátta a Hárskúti Plébániát (1997-2020), a Városlődi Plébániát (1998-2008), majd 2020. augusztus 1-től haláláig Badacsonytomaj plébánosaként szolgált, ahonnan oldallagosan ellátta a Kővágóörsi Plébániát. 2020. január 1-től az állandó diakónusok főegyházmegyei referense, 2020. augusztus 1-től pedig a Tapolcai Kerület esperese volt.

 

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

Veszprém, 2021. február 22.

„De íme, nézi az Úr szeme azokat,

akik félik őt, akik remélik irgalmát,

és megmenti a haláltól lelküket…”

(Zsolt 33, 18-19)

Gyászjelentés-Sabjanics Miklós

 

Comments are closed.