A ciszterci rend hazai történetének egyik kimagasló helytállójára, fehér vértanújára, Endrédy Vendelre emlékeztek április 19-én Zircen, a magyar ciszterci kongregáció központjában a helyi Országzászló Alapítvány kezdeményezésére.

Az ünnepségen bemutatták az egykori zirci apát tiszteletére tavaly megjelent emlékkötetet, a közelmúltban elhunyt ciszterci történetíró szerzetes, Badál Ede Álmos munkáját, majd emlékfát ültettek az apát tiszteletére az arborétumban, s a mementó szentmiseáldozattal zárult.

Az esemény a zirci városházán kezdődött, ahol az alapítvány nevében Egervölgyi Dezső köszöntötte az egybegyűlteket, Tormay Cécile gondolatait idézve, mintegy a rendezvény mottójaként: „amely korok letépik a Megváltót a keresztről, mindig az emberiséget szegezik a helyére”.

A kötetet Huszár Lőrinc ciszterci plébános és Kővári György mutatták be. A könyv hiánypótló értékű, fogalmazódott meg a bemutatón. Életrajzi műről van szó, amely szuggesztív alkotás, érzékelteti, hogy Endrédy Vendel micsoda küzdelmeken át, és mekkora hittel, lelki ellenállással élte meg, élte át a XX. század közepétől a történelem, a diktatúrák megpróbáltatásait, s végigvitte keresztjét a keresztúton, tanári küldetésében, szerzetesi-apáti hivatásában sohasem meginogva. Beszámol a könyv a meghurcoltatás és a börtönévek időszakáról is az apát életében, a kínzások válogatott módszereiről (1950-1957), s a fizikailag meggyötört-elgyötört szerzetes utolsó éveiről Pannonhalmán az Öreg Szerzetesek Otthonában, ahol még utolsó feljegyzésében is ezt írta: „nem adnám oda a hatévi börtönélet szenvedésit semmi földi kincsért. Valami óriási értéktöbbletet kaptam. Kijártam a legmagasabb ’főiskolát’, kezemben a diplomája, s rajta a pecsét: több emberség… Ezért nem tudok én haragudni senkire megbántóim, kínzóim közül.”

Könyvtárnyi az irodalma azoknak a rémségeknek, melyeket a kereszténység ellen követtek el, hangzott el. E könyv, amely az apát igazgatása alatt épült és működött Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium alapításának 100. évfordulójára készült a Zirci Ciszterci Apátsággal közös kiadásban, a személyes történelmen keresztül hozza közel a letűnt korszak társadalmát és kihívásait.

Az ünnepi megemlékezés a zirci arborétumban folytatódott, ahol Endrédy Vendel tiszteletére egy emlékfát, egy hársfát ültetett el mártír elődje emlékére Dékény Árpád Sixtus zirci ciszterci apát.

A fa menedéket, illetve melegben árnyékot nyújt az embernek, virágai, termései az emberi életet szolgálják, mutatott rá emlékbeszédében. A hársfa virága kellemes illatú, teája gyógyító erejű. Az emberi életben Isten is előhozza a gyümölcsöket, a lehetőségetet és gyógyító, jótékony ereje által növekedhetünk, erősödhetünk. Egy vértanúnak és egy áldozatot megjelenítő kereszténynek is gyógyító ereje van szimbolikus értelemben, mutatott rá. Ezért – bíztatott – ne csak emlékezzünk Endrédy Vendelre, hanem merítsünk erőt is gyümölcsöző, gyógyító, tisztító életpéldájából, és mások számára is mutassunk rá ezen életpéldára!

A bazilikában az apát szentmiseáldozatot mutatott be szerzetes testvéreivel, Endrédy Vendel  emlékét is  idézve. Szentbeszédében kiemelte: Jézus élete, feltámadása, megváltó műve, vagyis az isteni kegyelem éltető erővé válik számunkra. Gondoljunk Endrédy Vendelre, akinek Istenhez fűződő szeretete a börtönélet éveiben a kínzások közepette megedződhetett, megtisztulhatott. Ez világítsa meg számunkra is, hogy a mindannyiunk életében jelenlévő szenvedéseknek is tisztító ereje van. A szenvedő, tanúságtevő keresztények, mártírok ezt a hihetetlen értéket mutatják föl magas fokon, mondta. S ez bíztasson: Krisztus győz a mi életünkben is, ha hagyjuk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus erősebb, mint a halál, a jó mindig erősebb, mint a rossz. Endrédy Vendel ezért lehet mécses, iránymutató a hitben járók számára.

A szertartás előtt Máj János és Bittmann Károly az alapítvány nevében megkoszorúzták a bazilikában Endrédy Vendel sírját, majd a szerzetesek az apát vezetésével s a ministránsokkal és a hívekkel együtt imádkoztak a mártír apát mielőbbi boldoggá avatásáért, amelynek procedúráját 2012-ben a rend elindította.

Toldi Éva/Magyar Kurír

[simpleviewer gallery_id=”254″]

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »