20. századi fuldai ötvösmunkák Veszprémben II. (az ún. „fuldai kehely”)

1912. december 10-én ünnepelte Hornig Károly veszprémi püspök pappászentelésének 50 éves évfordulóját, az aranymiséjét. Erre az alkalomra a veszprémi székeskáptalan egy díszes aranykelyhet ajándékozott a főpásztornak, amely a veszprémi egyházmegye papságának emlékezetében „fuldai kehelyként” vagy „Hornig-kehelyként” maradt fenn. A műtárgy a kehelyhez tartozó paténával a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményben a 89.109.1-2 leltári szám alatt található.

Az ötvösmunkát a Rada-úrmutatóhoz hasonlóan a fuldai Wilhelm Rauscher készítette 1912-ben. Nem véletlenül esett a káptalan választása a fuldai ötvösre, hiszen két évvel korábban a monstrancia az ordináriust teljesen lenyűgözte. A káptalan nevében átadott ajándék adminisztrációs és szervezési feladatait Rada István kanonok intézte, hisz neki volt más korábban is tapasztalata a kivitelező céggel. Hasonlóan az úrmutatóhoz, ez a kehely is feltűnik később a Rauscher-katalógusokban.

A kehely talapzatán ez a kronosztikon olvasható: „Pro IVgI pIetate et DeVotIone anno qVInqVagenarII aVreI presbyteratVs Carolo e L. B. HornIg VoVent et offerVnt CanonICI VeszpréMIenses”. A kiemelt betűk az 1912-es évszámot adták ki, Hornig főpásztor aranymiséjének évét.

A kehely talapzatán a veszprémi egyházmegyéhez és a bíboros személyéhez köthető szentek és ábrázolások vannak. Látható a székesegyház védőszentjének, Szent Mihály arkangyalnak győzedelmes alakja, az egyházmegye védőszentje: Szent Anna, aki a kis Szűz Máriát tanítja. További ábrázolásként feltűnik Hornig püspök védőszentje, Borromei Szent Károly; Szent Imre herceg liliommal, aki Veszprémben tette le tisztasági fogadalmát; Boldog Margit, aki életét a veszprémi egyházmegye területén élte le életét. A Visitatio, Szűz Mária látogatása Szent Erzsébetnél ábrázolása a téma és a korabeli fennmaradt leírás miatt figyelemre méltó.

A korabeli híradás szerint a kehely alján az „Annuntiato: Isten Fiának, Jézusnak megtestesülésének hírüladása Gábriel főangyal által Szűz Máriának” látható. Az illusztráció a székeskáptalan figyelmességét tükrözi, ugyanis Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szokta Hornig püspök édesanyja, Kopics Mária a névnapját ünnepelni.

A kehely felső részén az apostolok vonalas vésett képei láthatók, a tizenegy tanítvány és Szent Pál apostol.

 1. Szent Péter kulcsokkal és könyvvel
 2. Szent János apostol kehelyben kígyóval
 3. Szent Fülöp keresztel és könyvvel
 4. Szent Máté L-formájú derékszögelővel és nyitott könyvvel
 5. Szent Tamás lándzsával
 6. Szent Bertalan késsel
 7. Szent Jakab (ifjabb) apostol kallózófával
 8. Szent Júdás Tádé apostol bárddal
 9. Szent András apostol András-kereszttel
 10. Szent Simon apostol fűrésszel
 11. Szent Jakab apostol könyvvel, zarándokbottal és kagylóval
 12. Szent Pál karddal

Alattuk négy ószövetségi előkép látható, közük Izsák feláldozása és Ábrahám találkozása Melkizedekkel.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »