A Veszprémi Hírlap

 

A Veszprémi Érseki Könyvtár őrzi az 1893–1944 között működő Veszprémi Hírlap csaknem hiánytalan, eredeti sorozatát. A lapot ugyan Várkonyi Dezső hírlapíró, szerkesztő alapította, azonban másfél év elteltével, 1894 decemberében átvette kiadását a Veszprém Egyházmegyei Könyvnyomda, s onnantól kezdődően a lap az egyházmegye hivatalos lapja és tanügyi közlönye lett.

A Veszprém Egyházmegyei Könyvnyomdát Hornig Károly püspök (1888–1917) alapította 1894-ben. Célja az volt, hogy a könyvkiadás terén megmutatkozó fokozottabb jelenléttel a katolikus egyház is részt vegyen a politikai és kulturális életről való véleményformálásban. A korszakban sorra létesültek a püspöki székhelyeken egyházmegyei fenntartásban működő nyomdák, így többek között olyan dunántúli városokban, mint Győr, Pécs, Székesfehérvár és Szombathely. A veszprémi nyomda is e sorba illeszkedett. Az üzem előbb a mai veszprémi városháza alagsorában működött – a korabeli székeskáptalani Alapítványi Pénztár épületében –, majd 1936-ban saját ingatlanra tett szert az akkori Gizella (a mai Szabadság) téren, a későbbi Napló-székház telkén álló épületben. 1922-ben a nyomda könyv- és papírkereskedéssel bővítette profilját, legfontosabb megrendelője pedig a veszprémi püspökség, illetve intézményei és plébániai voltak. Az üzemet 1949-ben államosították.

A nyomdaigazgatónak kinevezett személyek többsége esetében közös, hogy szinte valamennyien a veszprémi székesegyházban működő fiatal karpapok közül kerültek ki, s egyúttal a székesegyházi karkáplánok elöljárói, alkántorok, vagyis régies nevén succentorok voltak. Későbbi pályafutásuk alapján a nyomdaüzem vezetése kiváló gyakorlóterepnek bizonyult azon személyek számára, akiket a püspökség központjában hosszabb távon, későbbi jelentős feladatra szándékoztak kinevezni. A munka gazdasági szakértelmet, nyelvi pontosságot és vezetői erényeket kívánt, egyúttal világi és egyházi személyekkel való kapcsolatépítésre is megfelelő kereteket teremtett, nem mellékesen pedig megfelelő súlyú felelősséggel járt.

Az Egyházmegyei Könyvnyomda a veszprémi püspökség fontos intézménye volt. Nyomdatermékei révén az egyházmegye saját szükségleteinek kielégítésén túl aktív kultúraformáló szereppel bírt, és komoly gazdasági eredményeinek köszönhetően jelentősen hozzájárult az egyházmegyei költségvetéshez. Az Egyházmegyei Könyvnyomda létezése fél évszázada alatt Veszprém meghatározó kulturális vállalkozása volt.

A Veszprémi Hírlap a nyomda egyik fontos terméke volt. Főszerkesztői, a nyomdaigazgatókhoz hasonlóan, a püspöki aulában működő tettrekész fiatal papok közül kerültek ki. A hetente, majd hetente kétszer megjelenő lap az egyházmegyei hivatalos közleményeken túl vezércikkeknek, rövid híreknek, tárcáknak és egyháztörténeti témájú írásoknak adott helyet. Az újság könnyebb hozzáférhetősége esetén Veszprém város és az egyházmegye történetének megkerülhetetlen forrása (lehetne) a 20. század első fele történetének szempontjából.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »