Nágocsi Gáspár kánonjogi kódexe

Incipit sumacio Abbatis super decretalibus cum aliquibus utilibus collecturis. 1501. Absque declaratione.

A Veszprémi Érseki Könyvtár négy kódexének egyike Nágocsi Gáspár kánonjogi kódexe. A veszprémi kanonok a Somogy megyei Nágocs helységből származott, 1478 végétől lett a székeskáptalan tagja. Harminc év múlva lépett a dignitáriusok sorába: 1508 és 1510 között éneklőkanonok (a székeskáptalan harmadik méltósága), 1492-től haláláig az egymást váltó veszprémi püspökök vikáriusa. Ebben a tisztségében vezette az egyházmegyei bíróságot, ő ítélkezett a püspök nevében. 1500-ban Rómában járt, hogy kieszközölje VI. Sándor pápánál a káptalan és tagjai kiváltságainak megerősítését. Ránk maradt kánonjogi munkáját – 1501 és 1503 között – a Panormitanusnak nevezett Nicolaus de Tudeschis 15. századi kommentárja alapján készítette. A kódex tartalmát Nágocsi kanonok pontosan megadja: „Panormitanusnak IX. Gergely decretális gyűjteményéről írt rövid tartalmi összefoglalása a magyarázat nélkül”.

A kódex a késő középkori Veszprém káptalani iskolájában a kánonjog kiemelt jellegű oktatásának tanári segédkönyvéül szolgált. A veszprémi székesegyház elmenekített kincseiről 1571-ben Sopronban készített összeírásban is szerepel. Grafittal jelzett terjedelme 292 levél. Előzéklapon a bejegyzés: Seminarii Veszprimiensis ad S[anctam] Annam, 1818. A Papnevelő Intézet könyvtárának 1905-ben kiadott szakcímtárában 174. szám alatt szerepel a jogi munkák között. A Veszprémi Érseki Könyvtár állományában 44113 a raktári jelzete.

A kódex keletkezéséről, tartalmáról, céljáról kimerítő tájékoztatást nyújt Erdő Péter Nágocsi Gáspár kódexe és a középkori veszprémi jogtanítás címmel a Magyar Könyvszemle 1995. évi 2. számában megjelent tizenkét oldalas tanulmánya.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »