Bemutatásra került Reutter Á-dúr miséje

Johann Georg Reutter (1708-1772), avagy „Reutter der jüngere”, a 18. századi osztrák-magyar későbarokk zeneszerzés egyik megkerülhetetlen egyházzenésze és komponistája volt. Nevét Jos. Haydn vonat­ko­zá­sá­ban szokta a zene­tör­té­net említeni, tekintve a Haydn-testvérek egész fiatal korukban Reutter bécsi, stephans­dom-i kórusában énekeltek, tanultak és nevelkedtek. A szerző életműve – másik kortársaihoz hasonlóan – a mai napig teljesen ismeretlen nemcsak nagyközönség, de szakma előtt is, hiszen a kompozícióinak egésze kizárólag csak az eredeti, kéziratos formában elérhetőek a történeti kotta­tá­rak­ban. Különösen aktuális a szerzővel és mű­ve­i­vel való foglalkozás, hiszen 2022-ben van a szerző ha­lá­lá­nak 250. évfordulója, valamint a veszprémi Szé­kes­egyházi Kottatárban is megtalálható egy-egy alkotása.

A 2021 és ’22-ben rendezett Reutter-250 emlékév keretén belül kétszeri alkalommal került bemutatásra Johann Georg REUTTER (1708-1772) bécsi, udvari capellmeister, Á-dúr mise­kompozíciója. A szerző életművében is kuriózumnak számító alkotás eredeti, és sajnos csak egyetlen-, másolati formában fennmaradt szólamanyagát a kismartoni Dóm­tem­plom történeti kottatárában találhatjuk. Az előadáshoz szükséges modern partitúrát Molnár Zoltán készítette el, a digitalizálisan elérhető archívum segítségével. A miseordinárium még nagybarokk stílusjegyeket tükröz, az olaszos concertate stílust ötvözi a németes imitációs műformákkal, emiatt a szerző szigorúbb, úgynevezett stile mista (é.: kevert) stílusú művei közé sorolható. Unikális, hiszen egyetlen forrásból ismerszik; mégsem találjuk meg a szerző tematikus mű­jegyzé­kében, hiszen első kutatója, Norbert Hofer OCist nem tesz róla említést a műjegyzékében. A korszak egyházzenélési praxisában a kísérőhangszerek coll a parte játékmódja is egy régibb, szigorúbb kompozíciós technikára nyúlik vissza, – az énekkari szólamokhoz rendelt fúvóskari kíséret szerepel a szólamanyagban: a szopránt cornettel (obligát hegedűvel) erősíti meg, -ami önmagában érdekes-, hiszent a hangszert a 18. szá­za­di zeneszerzésben már évtizedek óta nem volt használatos. A további három szólamot pedig pozanokkal, vagyis barokk har­so­nák­kal erősítette meg. (Utóbbi technika viszont eleget tesz a korszak normatív gyakorlatának.) A két keszthelyi előadás mindegyik esetben szentmise keretében került bemutatásra. Mindkét alkalommal sikerült ezt részint budapesti, részint helyi histórikus hangszeresekkel együtt megvalósítani, így a -feltételezhető- korabeli megszólalást a leghíveb­ben tükrözte. Első alkalommal Nagyböjt II. vasárnapján, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templomban; második alkalommal pedig a Kármelita Bazilikában, Pünkösd előestéjén került bemutatásra. Köz­re­mű­ködött a veszprémi Reutter-Kamarakórus, vezényelt: Molnár Zoltán. A jövőben tovább folytatódik az emlékév zenés programjai, aminek a keretén belül további művek kerülnének be­mutatásra.

 

 

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »