„Minden művészet egyedüli oka és végső célja csak az lehet, hogy a Mindenható Örök Istent dicsőítse, és ezt az eltorzított arcú emberiséget újra felemelje Istenhez” – idézte a legendás hírű ötvösművész, Ozsvári Csaba ars poeticáját Udvarhelyi Erzsébet, a rendező Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója az Érseki Palotában, az alkotó október 7-én megnyílt emlékkiállításán.

Ozsvári Csaba fiatalon elhunyt, Magyar Örökség- és Pro Ecclesia Hungariae-díjas ötvösművész, a Schönstatti Családmozgalom tagja, öt éve adta át lelkét a Jóistennek. Hirtelen, váratlan halálának évfordulójára készült mementóként az a tárlat, amely színfoltokban, eredeti ötvöstárgyakon (kelyheken, misekönyv-borítókon, feszületeken, úrmutatókon) és illusztrációs grafikákon át (például utolsó befejezetlenül maradt alkotásán, a pátyi katolikus templom kapuzatának tervrajzán) törekszik bepillantást adni az alkotó rendkívül gazdag, értékteremtő művészetébe.

Az ünnepélyes megnyitó a Veresné Petrőcz Mária énekművész ihletett előadásában hallható „Seregeknek hatalmas nagy királya… Reám vigyázz a szép felvont egekből, / Dicsőséges királyi szent székedből…” kezdetű népi énekes fohásszal kezdődött, melyet Kodály Zoltán felvidéki gyűjtéséből ismerünk, majd Márfi Gyula érsek köszöntötte az emlékező lélekkel összegyűlteket, barátokat, tisztelőket, a Schönstatti Családmozgalom képviselőit. Megköszönte a kiállítás létrejöttét elősegítők munkáját, külön is kiemelve azok segítségét, akik kölcsönadták a művész készítette liturgikus tárgyaikat a tárlat idejére. A kiállítás az alkotó mély hitéről vall, s bizonyítja, hogy a hitnek milyen csodálatos forma- és szépségteremtő ereje van, mutatott rá.

Ozsvári Csaba a kortárs magyar művészet kiemelkedő alkotója eszköz szeretett volna lenni Isten kezében, szinte kizárólag egyházi ötvöstárgyakat készített, művei szerte az országban és a nagyvilágban is megtalálhatók templomokban, egyházi épületekben, hangzott el. Emlékezetes hírű az a misekönyv-borítója, melyet a magyar egyház ajándékaként adtak át II. János Pál pápának magyarországi látogatása alkalmából, s melyet XVI. Benedek pápa is és utóda, Ferenc pápa is nagy szeretettel használ a karácsonyi, húsvéti szertartásokon, ünnepi liturgiákon a Vatikánban.

A schönstatti közösség nevében Dr. Török Péter orvos idézte fel Ozsvári Csaba tanúságtevő életét, s mondhatnánk úgy: tanúságtevő halálát is. Hiszen 2009-ban 46 éves korában, feleségével, Imrivel tett életre szóló fogadalmuk után pár órával – melyben felajánlották életüket Krisztusnak és a Szűzanyának Magyarország megújulásáért – szólította magához az Úr. A művész alkotásai közül kiemelte a szimbolikus jelentőségű, a tárlaton is látható Egységkeresztet, mely a Schönstatti Családmozgalom lelki központjában, az óbudavári szentélyben látható. E ritka ábrázolás Jézust és Máriát mutatja a kereszten, egymás mellett, egységben, szeretetben, megváltásunk titkát őrizve. Mária baljával átöleli megfeszített Fiát, jobbjában pedig egy kelyhet tart, mindezzel jelezvén, hogy Krisztus szenvedésében ő is részt vállal. Ezért ez az alkotás jelképes értelemben utal közösségük küldetésére is: Máriával szövetségben részt venni Krisztus áldozatában a mai világban is. Az alkotó szíve mélyéből mutat rá ebben az alkotásában, hogy a szeretet fájhat, mondta. Szenvedés és halál nélkül ugyanis nincs emberi élet, Isten gondviselő tervében a mi szenvedésünk, küzdelmeink, halálunk is szerepel.

A szakrális művészet nem egyszerűen a szakrális remekművek együttese, hanem olyan művészet, amely a hívő embert be tudja emelni a titokba, a hit titkába, az Istennel való szeretetkapcsolat titokzatos egységébe, fogalmazott méltatásában Dékány Árpád Sixtus, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának apátja. Megfoghatatlan vonzerő árad az ötvösművész alkotásaiból, mondta, kiemelte a zirci bazilikában, illetve a dallasi apátságban ma is rendszeresen használt, általa alkotott liturgikus tárgyak szépségét, szakrális erejét, amelyek a hit titkáról, misztériumáról vallanak.

Végezetül H. Kolba Judit régész-muzeológus, a kiállítás kurátora bemutatta a tárlaton látható alkotásokat. Megfoghatatlan vonzerő árad Ozsvári Csaba ötvösművész alkotásaiból, mondta. Felhívta a figyelmet a művész sajátos, nemegyszer szokatlan ábrázolásmódjára a bibliai témák megformálásában, mely egészen különös hatást kölcsönöz munkáinak. Így például szólt az egészen sajátos Szentháromság-ábrázolásáról, melyen a Szentlélek galamb-ábrázolása alatt az Atya kezében tartja Krisztust, halott Fiát. Rendkívül érdekes megfogalmazású a művész halála miatt félbemaradt pátyi templomkapu ábrázolása is, melyen a betlehemi Szent Család mellett helyet kapott a Háromkirályok köszöntésének eseménye is. A három király közül az első Szent István királyt ábrázolja, amint felajánlja a Kisdednek országát és koronáját. Ez a tematika is jelzi, milyen nagyszerű egységben látta kereszténységét és magyarságát az alkotó, mutatott rá.

A megnyitó ünnepség gyönyörű Mária-énekekkel, népénekekkel zárult Veresné Petrőcz Mária előadásában.

A kiállítás 2015. március 31-ig látogatható.

 

Toldi Éva

[simpleviewer gallery_id=”663″]

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »