Megáldották a felújított Szűzanya oltárát és szentmisét tartottak ma délután a Szent Anna templomban. A hívek széleskörű támogatásával és Lukácsné Alasz Irén jelentős adományaival vált lehetővé a templom Lourdes-i Szűz Mária oltárának restaurálására. A munkákat Csekőné Ruff Ilona aranyozó, restaurátor végezte munkatársaival, Végh Józseffel és nejével Ruff Évával.

Az evangéliumot Szent Márk könyvéből olvasta fel Salgó Ferenc kanonok-plébános:
– Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.”
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem” – idézte a bibliai történetet a plébános.

– Az oltár az áldozat bemutatásának a helye, Jézus tudatosan készült feláldozni magát, akit a legmegalázóbb halálával öltek meg. Értünk, bűneinkért, megváltásunkért vállalta, megmutatva, hogy kész feláldozni mindenét érettünk. Szent tárgy az oltár, emlékeztet bennünket a nagypénteki áldozatra. Ott állt mellette édesanyja, Mária is, vállalva a megaláztatást, anyai szívvel kellett végig szenvednie fia kereszthalálát – elmélkedett Isten igéjén Salgó Ferenc, majd ismertette a  Lourdes-i Szűz Mária megjelenésének történetét.

Lourdes-ban egy 14 éves lánykának, Soubirous Bernadettnek 1858-ban, február 11-én jelent meg először a Szent Szűz, a városka melletti massabielle-i barlangnál. Mária hófehér ruhát viselt, kezében rózsafüzér volt. Tizennyolc alkalommal jelent meg a kislánynak július 16-ig: bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is elárulta: “Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Franciaországban gyorsan terjedt a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária tisztelete, egyre nagyobb zarándok tömeg látogatta a jelenés helyét és az ott fakadt forrást. A forráshoz látogató betegek közt kezdettől fogva tapasztaltak jelentős javulást, sőt gyógyulást. 1862-ben bazilikát kezdtek építeni a forrás feletti sziklára, ami 1876-ra elkészült. A barlangba, a jelenések helyére Bernadett útmutatásával elkészült a Szűzanya márvány szobra, amely a legkülönfélébb méretű másolatban ma már világszerte mindenütt látható. A forrás mellé fürdő épült, ahol a zarándokok bűnbánati tisztító fürdőt vehetnek. A megmagyarázhatatlan gyógyulások száma sok ezerre rúg, ebből azonban 67-et ismer el az Egyház hitelesen csodás gyógyulásnak. Felmérhetetlen a lelki gyógyulások száma. A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát. A kicsiny település világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért, vagy megnyugvásért imádkozni.

– Milliók gyógyultak meg, Bernadettnek nem sikerült, élete végéig asztmás volt, de ő magának nem is kérte a gyógyulást, örömmel viselte testi és lelki szenvedéseit. A testi szenvedéseknél jobban fájt neki a hitetlenség, a közömbösség, az elutasítás, ami hivatalosságok részéről érkezett. Ugyanakkor a mai evangélium arról is szól, hogy tartózkodjunk attól, hogy egymást a másik elé helyezzük, lássuk meg a másik emberben az értéket. És ha az értékeket összeadjuk, akkor létrejön egy összefogás, amely eredményeket hoz létre a családban, nagyobb közösségben, a társadalomban. Az együttműködés eredménye az oltár megújulása is, amelyben megmutatta mindenki a Szűzanya iránti tiszteletét. Hálásan köszönjük mindenkinek! – zárta a hálaadó szentmisén gondolatait Salgó Ferenc.

pgya

Forrás: http://www.papa-ma.hu/

[simpleviewer gallery_id=”979″]

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »