Monostoruknak függetlenné és önállóvá válását ünnepelték július elsején szentmise keretében a tihanyi bencések.

A szertartás kezdetén Korzenszky Richárd perjel  köszöntötte a velük együtt ünneplő egybegyűlteket; köztük Magyar Bencés Kongregáció független és függő házaiból érkezett bencés testvéreket, valamint Mádl Dalma asszonyt és Hölvényi György államtitkárt, a helybéli híveket és közel s távolból érkezett zarándokokat.

Hálát adunk az elmúlt évszázadokért, s azért, hogy most újrakezdhetik az önálló életet a testvérek Tihanyban is, mondta a szentmise főcelebránsa, Várszegi Asztrik címzetes püspök, pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció prézese elöljáróban. A mai nap egy új, jelentős állomás a közösség életében – mutatott rá.

Szentbeszédében a főapát a napi evangéliumra utalva (Jairus leánya és a vérfolyásos asszony meggyógyítása) a hit megerősítő, gyógyító szerepéről szólott. „Hited meggyógyított téged” – halljuk Jézustól többször is az evangéliumokban. A mai szekularizált világban különösen súlyos ez a gondolat. Vissza kellene szerezni az embereknek az Istenben való hitet ahhoz, hogy gyógyuljon a világ a mai szenvedések és megpróbáltatások közepette is. Ezért hirdette meg XVI. Benedek pápa idén a hit évét, mert az emberszívek sebeire a hit, a szeretet az egyetlen és hatékony gyógyír – mutatott rá Várszegi Asztrik főapát.

Majd így folytatta: Benedek pápa, amint a korai atyák is tették, arra buzdít, hogy a bencés monostorok legyenek a megélt hit oázisai, ahol az egyszerűségben, az engedelmességben és a tisztaságban felragyog az evangélium ajándéka, a szabadság és a teljes függetlenség. S az önállóság és függetlenség azt jelenti, hogy teljes szabadsággal követhetjük Krisztust. Vagyis nem akadályoz meg semmi e követésben, és mi nem teszünk elébe e követésnek semmilyen világi célt, akadályt. Ha így élünk és munkálkodunk Isten országa felmutatásán, abból gyógyító erő sugárzik evilági közösségeinkre is – zárta gondolatait a pannonhalmi főapát.

Ezután a tihanyi közösség fiatal diakónusa, Barkó Ágoston testvér felolvasta a főapáttól kapott, a tihanyi monostor önállóvá és függetlenné válásáról szóló alapító okiratot. Ez megfogalmazza, hogy Isten dicsőségére és az emberiség szolgálatára a Magyar Bencés Kongregáció keretén belül működő önálló monostorként megalapíttatik a Szent Ányos bencés perjelség, szerzetesi intézmény, melynek hivatalos megnevezése a történelmi hagyományokra tekintettel Tihanyi Bencés Apátság. Feladata, hogy imádságával és munkájával Isten országát építse.

Ezután az okiratot Várszegi Asztrik ünnepélyesen átadta a tihanyi közösség vezetőjének, Korzenszky Richárdnak, akinek tisztsége ezentúl: konventuális perjel. Az átadást nagy taps kísérte a templomban.

A szertartás a szentáldozat bemutatásával folytatódott. Az ünnepi esemény agapéval zárult.

Toldi Éva/Magyar Kurír

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »