A veszprémi Szent Mihály Bazilika Főszékesegyház az ország legrégebbi és legelső székesegyháza. Jelenleg belső megújulása zajlik, így sajnos sem liturgikus, sem turisztikai céllal nem látogatható. Az elkövetkező hetekben érdekes történteken keresztül ismerkedhetünk az ezeréves múlttal.

1.rész
Építését és liturgikus textíliákkal való feldíszítését a hagyomány Gizella királyné nevéhez fűzi. A veszprémi Szent Mihály Székesegyház kincstárában őrizték az 1200-as évek elejéig Gizella királyné drágakövekkel kirakott, legtisztább aranyból készült, 12 márka súlyú koronáját. Mikor II. András király keresztes hadat vezetett a Szentföldre, útközben betért Veszprémbe, és Róbert püspök vendége volt. A hadjárat költségeinek fedezésére a király átvette a székesegyház több értékét, köztük Gizella koronáját is. A koronát később 140 márkáért értékesítette keleten. II. András oklevelében így ír erről: ”Tudomására adjuk mindenkinek, hogy midőn mi Jeruzsálem szent földjének megszabadítására indultunk, a veszprémi egyháztól több értékes dolgot átvettünk, ezek között egy különösen becseset, ti. boldog emlékű Gizella királynénak koronáját, amely a drágaköveken kívül 12 márka súlyú színaranyat tartalmazott, s amelyet a tengerentúli részeken 140 ezüst márkáért eladtunk, mikor is jelenlevő főuraink annak aranyértékét magasztalták, és nagyon kértek bennünket, hogy illő kárpótlást adnánk érte, ha életben maradva országunkba visszatérünk.”
Amint az oklevelek írják, kárpótlásul a Balaton-parton több birtokon adományozott II. András a veszprémi egyháznak.

Főszékesegyház bejegyzések (Források: Karlinszky Balázs, Gutheil Jenő, Hungler József, Ádám Iván, Jámbor Tamás, Bél Mátyás)

 

 

 

Comments are closed.