A múlt héten említett Ádám Iván kanonok plébánosi idejében történt székesegyházi átépítésének tervanyainak változatai, illetve a megvalósult épület egyes elemei arra utalnak, hogy a bontás során előkerült maradványok, alapfalak, faragványok valamelyest befolyásolták az új épület kialakítását. Ez megfelel a korszak műemlék-felfogásának, amely eredetiség alatt nem az anyagában eredetit, formavilágában nem a hitelesen középkorit kívánta „visszaállítani”, hanem az egykori ideális építményt, megfosztva saját szabálytalanságaitól éppúgy, mint a későbbi korok hozzátételeitől.

A székesegyház építésével kapcsolódik be városunk történetébe a bölcsőkorát élő magyar kereszténység édesanyjának, Veszprém igazi nagyasszonyának, Gizella királynénak a neve. Bár a Gizella-féle bazilikáról semmiféle ábrázolás vagy leírás nem maradt ránk, a székesegyház 1900-as évek elején történt átépítése, s az akkori vártéri ásatások arról tanúskodnak, hogy a mai székesegyház, még a több ízben történt újjáépítések (1276, 1630, 1723) után is, a régi bazilika alapformáit őrzi, annak alapjain emelkedik. A mai székesegyház törzsét alkotó négyszög, a később épült szentély és sekrestyék nélkül, amely négyszögének a falazata is az egész templom legrégibb falanyaga, az eredeti bazilikának is törzsét alkotta. A későbbi átépítések mindig az eredeti, korai román formákon történtek.

Képek: LXV -066: Az északi mellékhajó északkeleti részén levő pillérmaradvány, két látható féloszloppal és kapitellel. A harmadik féloszlop a külső falon mutatkozott. 1.60 méternyire a földben van. Régi csarnok maradványa.

LXVII- 067: Faragott kőleletek a földből és ledöntött falakból. A felső soron román korbeli leletek: párkányrészlet, rátámasztott kapitel darabka, fonásos, bizánci alakú kapitel, felette tojásdíszes gyöngysor részlet. Két kettős sorú bimbós kapitel, egy ép bimbóval és egy letört bimbókkal. Ajtó és ablakszárak vöröskőből. Az alsó sorban gótikus és más leletek: oszlopláb, gyámkő a szentélyből; nagy ablakmérmü részletek. Római alak lándzsára támaszkodva. Alsó része hiányzik. Ajtószárak és egy renaissanc korbeli rózsavirág.

YXVIII- 068: A régi bazilika oszlopmaradványai. Balfelül hengerrészletek vöröskőből; mellettük a Gizella-bazilika galériájának oszlopfeje. Áll a saját oszlopának kis hengerén. Az alsó két dob már a földszintes oszlopokból való. A mellette levő összeállított oszlop mutatja az emeletes megifjodó oszlopnak átmenetét. A nagy fekvő fehér kő a régi bazilikának egy oszloptalpa. Kapitelek és átmeneti részletek.

 

Comments are closed.