Február 28-án XVI. Benedek pápa szolgálatának utolsó napján a veszprémi Bazilikában is hálát adtak a Szentatyáért.

Az este szentórával kezdődött, majd ezt követően hálaadó szentmisét mutatott be dr. Márfi Gyula érsek, Nagy Károly kanononkkal, Medveczky Miklós káplánnal, valamint László Dezső plébánossal és Brenner József spirituális atyával, valamint kispapjai asszisztenciájával, melynek keretében hálát adtak XVI. Benedek főpásztori szolgálatért.

A szentmisén Érsek Úr kedves emlékei közül felidézte személyes találkozását a pápával. Homíliájában kiemelte, hogy mi magyarok azért is hálával tartozunk neki, mert 4 magyar származású ember boldoggá avatása is a nevéhez kötődik (Salkaházi Sára szociális testvér, Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök, Bogdánffy Szilárd nagyváradi és Scheffler János szatmárnémeti püspökök). A továbbiakban a főpásztor a pápaválasztásokról beszélt. Kezdetben a pápákat a római papság és a római hívek választották. A későbbiekben pedig volt olyan időszak, amikor királyok és fejedelmek is beleszóltak abba, hogy ki legyen az egyház irányítója. 1059-től kezdve választják csak a pápát a bíborosi kollégium tagjai, akik ekkor még Róma környékéről származtak. Ezután fokozatosan bővült ki a bíborosi testület a világ minden tájáról. Jelenleg már világi hatalmak befolyása sem érvényesül. Utoljára 1903-ban Ferenc József császár élt vétójogával a pápaválasztásnál, ekkor X. Pius lesz a pápa, aki első rendelkezésében eltörölte a különböző fejedelmek és királyok beleszólási jogát a választásba.

Végezetül a főpásztor hálát adott Istennek azért, hogy ilyen kiváló pápával, mint XVI. Benedek ajándékozta meg az egyházat és kérte a Szentlélek segítségét, hogy legyen támasza, vigasztalója és erősítője hátralévő életében, adjon olyan szentatyát egyházunknak, aki egy boldogabb, szebb jövő felé kormányozza Péter hajóját.

 

A szentmise végén így imádkoztak a leköszönő Szentatyáért, és utódjáért:

 Istenünk, örök Pásztorunk!

Te hívtad meg XVI. Benedek pápát
Szent Péter hajójának kormányzására.
Köszönjük, hogy bölcsességgel
és alázatos lélekkel viselte gondját
a rábízottaknak!
Szolgálata befejeztével add meg neki
az Igazság munkatársainak megígért békét és szabadságot!
Kérünk, áraszd ki Szentlelkedet
az Egyház bíborosaira,
hogy örök Igédre figyelő szívvel
válasszák meg Róma új püspökét,
akit a Te szereteted ajándékoz nekünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

 

[simpleviewer gallery_id=”203″]
 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »