Udvardi Erzsébet Kossuth-, Munkácsy- és Pro Cultura Christiana-díjas festőművészre emlékeztek hálaadó szentmisével Badacsonytomajon, egykori lakóhelyén február 4-én a Szent Imre plébániatemplomban – halálának első évfordulóján. A szentáldozatot az egyházközség lelkipásztora, Földi István plébános, helyettes esperes mutatta be, aki lelkiatyja is volt a művésznőnek életében. A gondos helybéliek kegyeletét jelezte, hogy a padban, ahol a művésznő szokott ülni a szentmiséken, egy hófehér liliomcsokrot helyeztek el a szertartás alkalmával.

A festőművész rokonsága és tisztelői körében az atya felidézte szentbeszédében emlékeit, találkozásait, beszélgetéseit Udvardi Erzsébettel, akinek lelki kincseit, gyönyörű szakrális fényekben tündöklő festményeit szerte az országban templomokban, egyházi- és közintézményekben, iskolákban  is megtalálhatjuk. Az 55 éven át Badacsonytomajon élt alkotó ecsetje nyomát viseli sok-sok festmény, szakrális táblakép a település egyházi épületeiben. A plébániatemplom főoltárképét is ő festette, amely újszerű technikával (olaj-montázzsal) készült. A monumentális táblakép az Utolsó vacsora szent eseményét mutatja be – minden szentmisén ennek a képnek a sugárzásában végzik az Eucharisztiát a szertartáson, mintegy az apostolok közösségében és Jézus látható jelenlétében.

Az alkotóval több, mint egy évtizedes barátság kötötte össze, emlékezett a plébános. Mikor szolgálati helyére megérkezett, hamarosan meghívást kapott a művésznőtől, s aztán ezek a látogatások rendszeressé váltak. Mindig a hét egy megbeszélt napján kereste fel Erzsi nénit, s aztán egy kávé mellett a művésznő megosztotta vele személyes problémáit, sőt alkotói dilemmáit is néha egy-egy bibliai témájú képével kapcsolatban, tanácsot kérve az atyától, hogy minél hitelesebb lehessen az ábrázolás. S ezeken a napokon a szentgyónását is elvégezte az atya közvetítésével.

Emlékeztetett a plébános a település szakrális nevezetességű pontján, a Badacsony keleti oldalában, a volt pálos kolostor közelében 2008. március 30-án, Isteni irgalmasság vasárnapján ünnepélyes keretek között átadott II. János Pál pápa-emlékhelyre is, mely szintén az alkotó kezdeményezésére, és tervei alapján készült el a kolostor romjai között elhaladó turistaút mellett. Itt helyezték el egy kőfülkében életnagyságú festményét Boldog II. János Pál pápáról, aki pásztorbotjára támaszkodva jól ismert mosolygós tekintetével tekint a fülkéből az arra járókra. Az emlékhely ünnepélyes megáldását Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius végezte. Ezen a zarándokhelyen azóta minden évben Isteni Irgalmasság ünnepéhez kötődően szabadtéri szentmisét mutatnak be. S megemlítette a plébános, hogy hamarosan elkészül az a kápolna is az emlékhely közelében, ami a művésznő nagy álma, vágya volt, már betegen készítette el a  hajlék majdani Szent István-oltárképét.  E kápolna, melyet augusztus 20-án terveznek átadni, a festőművész végakaratának beteljesülését jelenti, mutatott rá az atya. Bár fizikai valójával már nem lehet közöttünk, de fentről, az örök fényesség hazájából néz majd le ránk bizonnyal, és imádkozik is értünk, zárta emlékezését Földi István atya.

Toldi Éva

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »