A Megyeháza Szent István termében számos házaspárral együtt ünnepelhettük Veszprémben a Házasság hete záró rendezvényén  az Istentől ajándékul kapott szentséget, a házasság szentségét 2020. február 16-án. A házasságot, amely Istenteremtő szeretetének a jele is egyben.

A rendezvény a Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodájának szervezésében zajlott, házigazdái a Köves házaspár, András és Ágota voltak.

Főegyházmegyénk családreferens papja, Dr. Fodor János is köszöntötte a jelenlevőket. Utalt Albert Schweitzer gondolataira: “nem a cél, hanem az út a fontos.” Vagyis a hétköznapok mókuskerekében lényeges tudatosítanunk magunkban, hogy ne veszítsük szemünk elöl a természetfölötti fogalmát, mert a folyamatos úton levésben nem látunk időnként teljesen tisztán. Nyitottnak kell lennünk folyamatosan a transzcendens felé, érezzük fontosnak az Istennel való találkozást. Az úton, ami előttünk áll, lehetőséget kapunk az Istennel való együttlétre.

Fodor János atya együtt érző szavakkal emlékezett meg egy a közelmúltban elhunyt édesapáról, aki nemrégiben szörnyű baleset áldozata lett. A Családpasztorációs rendezvények rendszeres résztvevője volt, a tavalyi Házasság ünnepén még feleségével együtt köszöntöttük 30. házassági évfordulójuk alkalmából. Példaértékű keresztény szellemben élt, nevelte négy  gyermekét.

Majd Dr. Udvardy György érsek úr, a veszprémi Házasság Hete programsorozat fővédnöke vette át a szót. Többek között két igen fontos dologra hívta fel a figyelmet: az öröm és a remény jelentőségére. Hangsúlyozta, hogy ezen a héten a mindennapi öröm jelenvalóvá tétele volt a cél. Istennek tetsző dolog az, hogy az öröm jelen van Főegyházmegyénkben is.

Rátért a reményteljes, természetes jövőbe vetett bizalom témájára is. Kitért a “pozitív diszkrimináció” fogalmára, vagyis arra, hogy a jó dolgoknak teret kell adni életünkben. A jó körülmények biztosítására nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez persze nem mindig egyszerű. Szükségünk van a “pozitív szigetek” létrehozására, amelyeknek a megteremtése mindannyiunk feladata. Bátran éljük hát az igazi örömöt, mely a Mindenhatótól származik, amely túlmutat az emberin, s amely a feltámadott Krisztusra mutat. Beszédét áldással fejezte be.

Porga Gyula Veszprém város polgármestere beszámolt róla, hogy a Házasság Hetének programsorozata Veszprémben évről évre gyarapodik, egyre többeket szólít meg. Szerves részei vagyunk e családnak mi magunk is, akik itt most jelen vagyunk, immáron 7. esztendeje. Sok ismerős arc mellett új tagok is csatlakoznak a rendezvényhez, ez is hűen tükrözi a Családpasztorációs munka sikerét. – mondta.

Már közhelyként emlegetik a házasság kapcsán azt a bizonyos kritikus 7 évet. Talán emiatt is érdemes picit átgondolni, számvetést végezni, mi minden történt az elmúlt 7 év alatt. Az Egyház és a civil szféra termékenyen tudott együtt működni, közösen tudta értékeit felvonultatni. Erre remek példa az is, hogy az egyhetes rendezvénysorozat a Megyei Önkormányzat épületében zárult. Záró gondolatként a közösség építéséről beszélt. Kifejtette, a közösség legkisebb egysége a család, éppen ezért a megőrzésére a legnagyobb figyelmet kell fordítani. Bármire, ami elősegíti ennek a legkisebb egységnek a biztonságát, nagy jövőt kell biztosítani.

Majd Hajdú Péter (Sáti) néptánc pedagógus, maga is férj és 6 gyermek édesapja vette át a szót. A családdal, házassággal, az élettel kapcsolatban osztotta meg gondolatait. Megváltoztak a társadalmi elvárások a házassággal kapcsolatban. Hogyan működhet jól egy házasság? – tette föl a kérdést. Katona korában a tábori lelkész tanácsa a jó házasságra az volt, hogy bármi is a vita tárgya, a házas felek egymás kezét fogva beszéljék meg. A házasságot folyamatosan építeni kell, minden nap gyakorolni a szeretet, az őszinte beszélgetések, a megbocsátás fényében. Hangsúlyozta a házasfelek egymás minél jobb megismerése kapcsán a népdal, a tánc fontosságát.

Mindezek után Tátrai József és Rita, a Rendhagyó Randevúk zárásaként a résztvevők között nyereményeket sorsoltak ki és adtak át. Örömüket fejezték ki amiatt, hogy sokan támogatták a rendezvényt. Elújságolták a tényt, hogy a Krizsán házaspárnak köszönhetően idén Balatonalmádiban hasonló internetes programsorozat indult házaspárok részére Almádi-randi néven. A program szünetében egy kis rögtönzött kiállításon több, az egyik feladat megoldása kapcsán készült családi címert is megtekinthettek a jelenlevők.

A program színes és üde színfoltja volt a Magyar Honvédség Légierő Zenekarának előadása, melyen Katona János alezredes úr vezényelt. A honvédségi együttes, mely létrejöttétől a hagyományos katonadalok mellett az amerikai Big Band tradíciókat követte, magas színvonalon szórakoztatta a jelenlevőket.

Az est házigazdái a hagyományokhoz hűen köszöntötték azokat a házaspárokat, akik az idén kerek házassági évfordulójukat ünnepelik, illetve virággal gratuláltak a jelenlevők között legkorábban, 1973-ban házasságot kötött Glatz házaspárnak is.

Fodor János atya zárásként újra kitért a tragikus halálesetre. Az eset rádöbbentett minket arra, hogy a hétköznapi hajtás, a visszatérő “ritmus” az új év, új feladatokat eredményeznek. Ezt a rutint úgy éljük meg, hogy a lehető leggyakrabban fejezzük ki szeretteink felé érzéseinket, szeretetünket.

Sütő György

DSC07327
cs2
cs3
cs1
cs4
cs5
 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »