Dr. Márfi Gyula érsek a főegyházmegye papságával mutatott be koncelebrációs szentmisét a veszprémi Bazilikában.

Bevezetőjében a főpásztor köszönetét fejezte ki a főegyházmegye papságának a Hit éve eseményeinek szervezésében, külön kiemelve abban Csernai Balázst, a Hit éve programjainak referensét, Nagy Károly apátkanonokot, a Bazilika plébánosát, illetve a Szaléziánum munkatársainak közreműködését.

Szentbeszédében a hit kegyelmi ajándékáról és befogadásának akadályairól elmélkedett az érsek.

Bevezetőben fókuszba állította a hit két alapvető összetevőjét: Mit hiszünk és hogyan hiszünk? Elsősorban azt hisszük, amit a Hiszekegyben imádkozunk, mutatott rá, de ezen kívül számos olyan hitigazság létezik még, amelyek a kegyelemtanban, a szentségtanban szerepelnek (például az eucharisztiában a kenyér és bor színében testével és vérével jelenlévő Krisztus, vagy Mária szeplőtelen  fogantatása…). Valamint olyan erkölcsi igazságokat is hiszünk, amelyek a cselekedetekben nyilvánulnak meg (például a Tízparancsolat előírásai). A Katolikus Egyház Katekizmusát idézte, amely szerint: „Hinni annyit jelent, hogy áment mondunk Isten szavaira, ígéreteire, parancsolataira. Teljesen rábízzuk magunkat arra, aki a végtelen szeretet és a tökéletes hűség.” A hit tehát nem csupán intellektuális kérdés, emelte ki, bár kétségtelen, hogy a hit teljességéhez a tudás is hozzátartozik, ám azt meghaladja.

A hit kibontakozásának a feltétele a kegyelem ajándékának az elfogadása az emberi lélekben. Ennek azonban legfőbb akadálya az emberi kevélység, a gőg, a szabadság túlhajtása, amely nem hajlandó elismerni egy olyan Istent, aki beleszól az életünkbe. A hit kegyelmével Isten az alázatos lélekkel, bizalommal közeledőket, a tiszta szívűeket ajándékozza meg, zárta elmélkedését a főpásztor.

A szertartást követően a főegyházmegyében történt eseményekről hallhattak beszámolót a megjelentek. Szakács Péter családpasztorációs-referens a családpasztoráció eseményeiről, dr. Mail József érseki helynök, pápai apát-plébános a Pápán szervezett programokról, Földi István badacsonytomaji plébános, a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola lelki igazgatója a tomaji egyházközség életében zajlott eseményekről beszélt, valamint arról, hogy milyen hatással volt a hit éve az iskola életére. Végül dr. Munkácsi János diakónus mesélt az általa az elmúlt nyáron megtett El Camino zarándoklatról.

[simpleviewer gallery_id=”406″]

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »