Alapvető imádságaink

 

Keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Míg a Szentháromságos egy Istenhez fordulunk, keresztet vetünk fentről lefelé, majd balról jobbra. A keresztvetésben jobb kézzel érintjük a homlokot (Az Atya), szívtájékon a mellet (a Fiú), majd a bal és a jobb vállat (és a Szentlélek nevében).

 

Mi atyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)
Ámen.

Az Úr imádsága, amit Jézus tanított tanítványainak, ezért mondjuk vele együtt.

 

Dicsőség…

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

A Szentháromság egy Isten rövid dicsőítése.

 

Üdvözlégy Mária… – Angyali üdvözlet

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse,
Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál
érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Az imádság első felében köszöntjük a Szűzanyát, ahogy Gábor angyal köszöntötte (vö. Lk 1,28–30). Az imádság második felében a Szűzanya közbenjárását kérjük.

 

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Az apostolok hitének tömör összefoglalása.

 

Nicea–Konstantinápolyi hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni
élőket és holtakat és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

A Szentháromság egy Istenbe vetett hitünk lényegre törő megfogalmazása.

 

Aktuális egyházi eseményeink imádságai

 

“A családi szeretet: hivatás és az életszentség útja”

A Családok X. Világtalálkozójának (Róma, 2022. június 22–26.) hivatalos imája

Mennyei Atyánk, itt állunk előtted, hogy dicsérjünk Téged és hálát adjunk Neked a család nagy ajándékáért. Hozzád imádkozunk a házasság szentségében megszentelt családokért, hogy fedezzék fel újra minden nap a kapott kegyelmet, és mint kicsiny családegyházak, tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről, és Krisztus szeretetéről, amellyel szereti az egyházat. Hozzád fohászkodunk azokért a családokért, akik nehézségeken, szenvedésen, betegségen vagy olyan megpróbáltatásokon mennek keresztül, melyeket csak Te ismersz. Támogasd őket, és tudatosítsd bennük a megszentelődés útját, melyre hívod őket, hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmadat, és új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre. Hozzád imádkozunk a gyermekekért és a fiatalokért, hogy találkozhassanak Veled, és örömmel válaszoljanak a hivatásra, melyet számukra kigondoltál. Hozzád szól a fohászunk a szülőkért és a nagyszülőkért, hogy tisztában legyenek azzal, hogy Isten atyaságának és anyaságának jelei, aki gondoskodik gyermekeiről, akiket Te testben és lélekben rájuk bízol. Azért a testvériségért, melyet a család ajándékozhat a világnak. Urunk, tedd, hogy minden család meg tudja élni az életszentségre szóló hivatását az egyházban, főszerepet vállalva az evangelizálásban, az élet és a béke szolgálatában, egységben a papokkal és minden életállapottal. Áldd meg a családok világtalálkozóját. Ámen.

 

“Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”

A 2021 és 2023 között zajló világszinódus imája

Előtted állunk, Szentlélek,
és a te nevedben gyűltünk össze.
Egyedül te vezess minket,
lelj otthonra a szívünkben;
taníts minket a követendő útra,
és arra is, miként járjunk rajta.
Gyengék és bűnösök vagyunk;
ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk.
Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket,
vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket.
Add, hogy megtaláljuk benned az egységet,
hogy  együtt haladhassunk az örök élet felé,
és  ne térjünk el az igazság útjától,
sem attól, ami helyes.
Mindezt tőled kérjük,
aki mindenütt és minden időben munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben,
mindörökkön örökké. Ámen.

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »