Húsvét 5. vasárnapján, 2022. május 15-én, Dr. Udvardy György veszprémi érsek szentelte fel a mintegy harmincmillió forintból felújított zalacsányi Nepomuki Szent János-templomot. Többek között megújult a templomtető, a torony, valamint a teljes templombelső is. A felújítási munkálatok érsekségi, állami támogatásból, felajánlásokból és adományokból valósulhattak meg.

Az ünnepélyes szentmisén koncelebrált Kiss László ker. esperes, hévízi plébános, Tódor Szabolcs h. esperes, búcsúszentlászlói plébános, valamint Szalontai István Balázs Pókaszepetk plébániai kormányzója.

A veszprémi főpásztor a szentmise elején megáldotta a vizet – „Bűnbánatunk jeléül és keresztségünk emlékezetére ezzel hint meg minket az Egyház, és a meghintés által tisztulnak meg a falak. Az Úr Jézus segítsen minket kegyelmével, hogy a Szentlélekre hallgassunk, és hűségesek maradjunk Egyházához.”, majd ezt követően sor került a templombelső megáldására.

Dr. Udvardy György érsek a szentbeszédében így fogalmazott: „Hozzuk otthonról a szívünk szándékát, örömeit, kéréseit, éljük a mindennapi életünket és szeretnénk mindezt Isten fényében látni. Szeretnénk a templomban olyanok lenni, akiknek az Isten megteremtett bennünket, elfeledve minden köznapi szerepet, játékot, bármi fontoskodást, mert az egyetlen hely, ahol az lehetek, aki vagyok, mindenféle álarc, s játszma nélkül, ez éppen Isten szent hajléka, ahol Ő jelen van, ahol az Ő jelenlétében megtisztulhatok. Jövünk azért is, mert szeretnénk részesedni az áldozatból, a lakomából, szeretnénk találkozni a testvéri közösséggel és ez vonz bennünket. Hetünknek a csúcspontja és erőforrása a vasárnap megünneplése.”

A főpásztor elmondta, a kereszténységben minden kor, kultúra arra törekszik, hogy a hely, ahol Istennel találkozik, az mindig a legszebb legyen, mindig lelket felemelő légkört tudjon biztosítani.

A felolvasóállványtól (ambó) mivel elsőalkalommal hangzik el az Isten igéje, ezért szükséges megáldani azt. „Nemcsak egyszerűen egy könyv kerül elhelyezésre, hanem Isten igéje, a kinyilatkoztatott igazság, az Egyház kincse. Isten beszélni akar az emberrel, szólni akar hozzánk, ezért szükséges, hogy az a hely, ahol mindez elhangzik, az méltó legyen, mindenki számára látható és hallható legyen, mert Isten igéjének felülről kell elhangoznia ahhoz, hogy kifejezze Isten emberfelé való jóindulatát és jóakaratát. Megajándékozottak vagyunk, hogy vasárnapról-vasárnapra hallhatjuk közösségben az Isten igéjét!” – mondta el a veszprémi érsek.

Az áldást követően az új oltáron elhelyezték a liturgikus tárgyakat, szimbólumokat.

Dr. Udvardy György úgy fogalmazott: Jézus Krisztus lakomára, testvéri közösségre hív, önmagát akarja adni, ez történik minden szentmisében.

Kiemelte: Fontos, hogy az Eucharisztiát őrizzük, hogy mindazoknak, akiknek szüksége van rá, a betegeknek, a haldoklóknak, az úton lévőknek oda tudjuk adni, el tudjuk vinni, de azért is, hogy egészen bizonyos legyen, hogy számunkra ez az Isten háza. „Számunkra a tabernákulum, az eucharisztia őrzési helye: az imádásnak a helye. Szükséges, hogy oly mértékben legyen ékes és díszes, hogy az imádásra irányítsa a figyelmünket, de ne vegye el.”

A veszprémi érsek szentbeszédében elmondta: A templom nemcsak őseink hitét őrzi, hanem a mi hitünkről is beszél!

Hozzátette: A templomfelújításkor, templomszenteléskor nemcsak a falak újulnak meg, hanem ezáltal a hitünk és az életünk újul meg!

Dr. Udvardy György veszprémi érsek és Kiss László esperes-plébános a szentmise végén megköszönte mindazok áldozatos, odaadó munkáját, akik hozzájárultak a templom belső felújításának munkálataihoz.

Szerző/fotó: Halász Gábor

 

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »