A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 2021. október 16-án önkéntesek jubileumi találkozóját tartotta meg a Padányi Katolikus Iskolában a Karitász megalakulásának 90., újjáalakulásának 30. évében.

A találkozó Dr. Udvardy György veszprémi érsek szentmiséjével kezdődött, amelyen koncelebrált Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója, Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója, valamint Laposa Norbert, balatonfűzfői plébános.

Dr. Udvardy György veszprémi érsek homíliájában felhívta a figyelmet, hogy a mai hálaadó ünnepség abban akar erősíteni bennünket, hogy együtt akarunk működni a Szentlélekkel. Az, hogy hogyan működik a Szentlélek az emberben, azt Jézus Krisztus életében fedezhetjük fel, s ehhez szükséges figyelnünk az Ő életének eseményeit, szükséges elfogadnunk, elhinnünk, hogy csak a Lélek által tudjuk megvallani Jézust. Krisztusnak, az Atyának a Szentlelke bennünk van. Meg kell tanulnunk együttműködni a Szentlélekkel, s ez azt is jelenti, hogy együtt akarok lenni a testvéreimmel közösségben, mert benne is ott van Krisztus szeretete. A főpásztor prédikációjának végén kiemelte, hogy Isten Lelke képes felülmúlni mindent, ami visszahúz bennünket, minden félelmünket, eszköztelenségünket. Ő az, aki bennünket átformálva Isten irgalmának hírnökeivé, küldötteivé, tanúságtevőivé formál.

A szentmise végén Dr. Udvardy György köszöntötte a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász idei Caritas Hungarica Díjasait: Horváthné Dr. Kovács Zsuzsannát, Kisné Lovasi Máriát, Lovró Krisztinát és Madár-Borbás Ildikót.

A szentmisét követően Érsek atya buzdítását hallgathatták meg a jelen lévő önkéntesek, munkatársak a szeretet szolgálatáról az Irgalmas szamaritánus evangéliumi történetén keresztül. Isten ebben a történetben szembe állítja az ember elesettségét, rászorultságát azzal, amit a vallási cselekedetekben fontosnak tartunk. A főpásztor rámutatott, hogy ebben a történetben a véresre vert ember az emberiség, az irgalmas szamaritánus maga Krisztus, s az Egyház az, aki befogadja a bajban lévő embert. Karitász munkatársként mi is azt tesszük, amit az irgalmas szamaritánus, így általunk jelenik meg az irgalmas Atya szeretete. A segítésben a legnagyobb motiváció, hogy Isten már nekünk is irgalmazott, s ezt tovább akarjuk adni. Ehhez szükséges, hogy kapcsolatokat teremtsünk, kapcsolatba kerüljünk azzal, aki rászorul. Kapcsolat nélkül nem lehet karitatív munkát végezni, s ez a karitatív tevékenység segíti az Egyházat abban, hogy túllépjen saját korlátain, hogy az erkölcsi jót tudjuk előmozdítani a társadalomban.

A délután folyamán először Zagyva Richárd a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettesének előadása hangzott el a „Katolikus Karitász múltja, jelene és jövője” címmel. Az igazgatóhelyettes előadásának elején a Katolikus Karitász megalakulását ismertette, majd beszélt a jelenlegi helyzetről, miszerint jelenleg Magyarországon 16 egyházmegyében közel 800 plébániai karitász csoport működik. Elmondta, hogy a karitásznak mindig az Egyház szociális tanításának megfelelően kell végezni a szolgálatát. A pápai enciklikákon olyan alapelveket határoznak meg számunkra, melyek az alapjai keresztény hitünknek és szeretetszolgálatunknak is. Meg kell tanulnunk ezeket a gyakorlatban jól alkalmazni. Így például az emberi élet méltóságának és tiszteletének elve, a részvétel elve, a szegény és sebezhető emberek védelmének elve, a szolidaritás, a szubszidiaritás mind olyan útmutatók számunkra, amelyeknek a napi karitászmunkában is ott kell lenniük.

Kiemelte, hogy a Karitász tevékenysége nem merülhet ki anyagi segítségnyújtásban, hanem a lelki-mentálhigiénés segítségnyújtás is fontos. Jövőképként fogalmazta meg, hogy minden egyes plébánián szeretnék, ha karitász csoport működne, s ehhez a már meglévő csoportoknak kell jó példát mutatni. Előadása végén kiemelte, hogy úgy kell segítenünk, hogy észrevehetetlenek legyünk, a másik ember mégis megérezze Isten szeretetét.

Ezt követően Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója a Caritas Junior és a Young Caritas programot ismertette. Bevezetésként rámutatott, hogy a Szentlélek vezet minket, de meg is kell hallani Őt. Minket szólít meg, egymáshoz küld minket. A program kapcsán elmonda, hogy a gyerekek szeretnek jót tenni, szeretik a közösségi élményeket és a vidámságot s ezeket kell összekötni. Ebből lehet a Caritas Junior és a Young Caritas, ami a Katolikus Karitász gyermek és ifjúsági tagozata. A nevelési cél az evangéliumi felebaráti szeretetre való nevelés, a karitatív szellem őrzése, fejlesztése, a tolerancia erősítése közösségben játékosan. Oktatási cél pedig a segítés megismerése. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a gyermekeknek a mai világban nincsen közössége. A mi feladatunk, hogy ezt a közösséget megteremtsük, amit rájuk kell szabni, hogy szívesen menjenek oda.

Szijártó László a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója az előadások után elmondta, hogy bár a rendezvény szervezésekor sok akadállyal, nehézséggel kellett megküzdeni, de a Szentlélek mindig „közbeszólt”, irányt mutatott. Megköszönte Érsek atya buzdító szavait, valamint az előadók tartalmas, cselekvésre késztető gondolatait.

A délután folyamán az előadások alatt a gyermekek számára az önkéntesek kézműves foglalkozást tartottak, ahol rózsafüzért készíthettek. Az elkészült rózsafüzéreket a találkozó végén Árvai Ferenc atya megáldotta.

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »