125 évvel ezelőtt, 1891-ben épült fel a Szent István Római Katolikus Általános Iskola Fő téri épülete. Ekkor nyitotta meg kapuit a kisdiákok előtt az intézmény, melyben azóta mindig oktató-nevelő tevékenység folyt. A pápai katolikus általános iskola a jubileum kapcsán méltó megemlékezést szervezett az épület aulájában, melyen részt vett dr. Áldozó Tamás polgármester, Mail József apát, Salgó Ferenc kanonok, plébános, Megyesi Ferenc káplán, valamint az iskola egykori és mai tanárai, diákjai, és szülők is.

A jubileumi rendezvényen Gombásiné Takács Gyöngyi igazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy 1891-ben készült el az épület, mely köszönhető Hornig Károly bíborosnak, veszprémi püspöknek és Néger Ágoston pápai plébánosnak, kanonoknak. A két iskolaépítő atya szorgalmazta, hogy az egyre növekvő igényre válaszolva új katolikus iskola létesüljön Pápán. A Római Katolikus Fiú Népiskola működött itt az államosításig, akkor lett az épület az I. számú Állami Általános Iskola otthona, 1992-ben aztán ismét a katolikus egyházé lett az intézmény, s azóta újra a keresztény értékrendre építve oktatják-nevelik itt a diákokat.

A két alapító atyáról a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár igazgatója, Karlinszky Balázs tartott előadást. Elmondta, hogy Hornig Károly bíboros 1888-1917 között volt a Veszprémi Egyházmegye nagy formátumú püspöke, közismert volt kultúrapártoló tevékenysége, támogatta az iskolákat, a képzőművészeteket, az egyháztörténeti kutatásokat is. 226 plébánia volt az egyházmegyében 125 évvel ezelőtt, mondta Karlinszky Balázs, mindegyikhez, de még a filiákhoz is tartozott legalább egy iskola, ez azt jelenti, hogy akkoriban több mint 500 iskolát működtetett a katolikus egyház az egyházmegyében – igaz, akkor még Somogy és Zala megye egy része is idetartozott. A századfordulón az elemi iskolákat főként a felekezetek tartották fenn, Pápán a katolikus iskolának három tagiskolája volt, de a protestánsok, illetve a zsidó közösség is tartott fenn népiskolát. A demográfiai változásoknak, költözéseknek köszönhetően nőtt a város lélekszáma, ezért lett szükség új iskolaépületre, a katolikus egyház választása érthető módon a Nagytemplomhoz közeli helyre esett.

Az ünnepségen Mail József apát megáldotta, felszentelte a két alapító atya, Hornig Károly veszprémi püspök és Néger Ágoston pápai plébános, kanonok emléktábláját, melyet Zsuppán István művésztanár készített. Az apát elmondta, hogy az iskolát Ruszek József apát-kanonok alapítványából emelték, az adta az anyagi alapját az építkezésnek. Mail József megköszönte az egyházmegye és az állam támogatását, hisz csak így biztosítható a nagymultú intézmény működtetése és bővítése, modernizálása. Kiemelte a szülők segítségét is, hisz adományaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeik még szebb, igényesebb környezetben tanulhassanak.

Az épületről Rabi István beszélt a vendégeknek, felidézte történetét és szólt a 2011-es felújításról is, melyet ő irányított. Ennek a beruházásnak köszönhetően készült el az iskola aulája. A rendezvényen közreműködtek versmondással, hangszeres muzsikával az iskola diákjai és tanárai, fellépett az énekkar is. A rendezvény zárásaként jutalmazták a Szűz Mária, égi édesanyánk című rajzpályázat és a rózsafüzér-készítő verseny helyezettjeit.

ha

Forrás: http://www.papa-ma.hu/

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »