Karácsony ünnepén, december 25-én délelőtt a Szent Mihály Bazilikában Márfi Gyula érsek Nagy Károly apát, kanonok plébánossal és Felker Zsolt káplánnal mutatta be a szentmisét kispapjai asszisztenciájával.

A főpásztor homíliájában karácsonyról, mint a szeretet ünnepéről beszélt. Nem csak a szívetekhez, hanem az értelmetekhez is szeretnék eljutni. A szeret nem csak érzelmi háttere van, hanem van szoros értelemben vett hittana, dogmatikája és filozófiája is, amely bizonyos megértést kíván tőlünk – mondta az érsek. A napi evangélium kapcsán hangsúlyozta, hogy a Fiúisten az Atyaisten Igéje, a kimondott szava. Kiemelte, hogy szavakban szoktuk kifejezni gondolatainkat, érzéseinket, de mi emberek képtelenek vagyunk arra, hogy egyetlen szóval mindent kimondjunk magunkból, ami jó. Egyedül a Mennyei Atya volt képes arra, hogy egyetlen szóban kifejezte minden tudását, elhatározását és szeretetét, ezt a szót úgy hívjuk, hogy Ige. Ebben az Igében benne van a Mennyei Atyának a szíve és a szeretete is. Hangsúlyozta, hogy amikor az Atya a Fiában felismeri önmagát és önmagában a fiát, majd mikor a Fiú felismeri önmagában az Atyát és az Atyában önmagát, ez a felismerés olyan intenzív, hogy nyomában megjelenik egy elképzelhetetlenül nagy szeretet. Amikor a felismerés és a szeretet megszemélyesül, ez a szeretet a Szentlélek. A Szentlélek az, akivel Isten megjelöli a lelkünket és Istenhez tesz hasonlóvá minket, akik képesek a tökéletes szeretetre – mondta a főpásztor.

Gondolatait a főpásztor a következő Szentírási idézettel zárta, mely kifejezi karácsony lényegét:

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »