Készüljünk a nagyböjt alatt Bódi Mária Magdolna ünnepére, és emlékezzünk meg együtt halálának 75. évfordulójáról!

A fiatal vértanú lelkiségének alaposabb megismerésével egyben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülethez is csatlakozunk; annak idején az 1938-as világkongresszus eseményei ugyanis Magdi életében is fontos szerepet kaptak.

Az alábbi három lépés, és az azokhoz kapcsolódó imák a litéri vértanúról történő megemlékezés mellett egyúttal Magdi alázatos lelkiségét, önfeláldozó istenhitét is segítenek megismerni.

 

  1. Válassz egy imaformát magadnak a nagyböjt idejére az alábbiakból:
  • „Olyan jó szeretni az Istent. Úgy fölmelegszik az ember szíve!” – mondta Magdi egy alkalommal a szentséglátogatásról.

Heti egy alkalommal vegyél részt szentségimádáson, vagy tölts fél órát csendes imádsággal.

  • Magdi életének utolsó pillanatában is a rózsafüzért szorította magához, míg kimondta utolsó szavait: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!”

Csütörtökön imádkozz el egyénileg vagy közösségben legalább egy tizedet a világosság rózsafüzéréből, kérve a Szűzanyát, imádkozzon értünk Jézushoz, hogy Őáltala – Magdihoz hasonlóan – mi is megtisztulhassunk, lelkünk békéjét Krisztus kegyelme által megőrizhessük, és a szentségekben megerősödjünk.

  • Bódi Magdi megalapította a Dolgozó Lányok Litéri Egyesületét, melyet Jézus Szívébe és a Szűzanya oltalmába ajánlott, majd e szavakkal indított útjára: „Dolgozni fogunk Jézusért. Szeretni fogjuk egymást Jézusért.” A leányokkal – közös lelki épülésük mellett – rászoruló családokat, betegeket, idős embereket segítettek.

A nagyböjt minden napján imádkozd el az isteni irgalmasság rózsafüzérét a testben és lélekben rászorulókért, a vigasztalást nélkülözőkért, a hitükben megingókért, hogy lélekben megerősödjenek, Jézust felismerjék, és soha el ne hagyják.

  • Magdit gyakran dicsérték jó cselekedetei miatt, erre egy alakommal így felelet: „Ez semmi ahhoz képest, hogy az Úr Jézus meg tudott halni értünk! Ha arra tekintünk, amit mi teszünk, gőgösökké válunk. Ezért mindig azt kell nézzük, amit Isten tesz bennünk, akkor alázatosak maradunk.”

Szentáldozás utáni imád részeként kérd Magdi közbenjárását, hogy az Eucharisztia által megerősödve megőrizd a mindennapokban alázatosságodat és áldozatkészségedet, hogy így te magad is áldozattá lehess Jézus és testvéreid számára.

  • Magdi nagyon szeretett Istenről és a szentek életéről olvasni, ám gyári munkája miatt erősen csökkent az olvasásra fordítható ideje. Ő azonban az ebédidőt és a párperces szüneteket is kihasználta, hogy időt szakítson lelki olvasmányaira.

A nagyböjt minden napján szentelj időt a Szentírás olvasására.

 

  1. Az általad választott imádságot követően mondd el a Bódi Magdi-imádságot a boldoggá avatásáért  és kérd közbenjárását saját imaszándékodért:

 

Ima Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért

Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az Isten- és emberszeretetet a Rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé. „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta Érted. Add meg nekünk, Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a Te nagyobb dicsőségedre. Ámen.

 

  1. Végül minden alkalommal imádkozz el egy Üdvözlégyet a litéri ünnepségért, valamint azért, hogy a Magdiról szívükben megemlékezők megtapasztalhassák a fiatal vértanú közbenjárását életükben.

A nagyböjti lelki felkészülést követően arra buzdítunk, vegyél részt a Bódi Mária Magdolna-ünnepségen, melynek során együtt emlékezünk meg a fiatal vértanúról, és közösen kérjük Magdi közbenjárását a személyes imaszándékokért.

 

Megemlékezés Bódi Mária Magdolna vértanúságáról Litéren 

2020. április 25-én, szombaton 

10 órakor imádság a sírnál

11 órakor ünnepi szentmise az iskolaudvaron, a vértanúság helyén

Főcelebráns: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »