4. nap – december 3. – Az erős lelkű apa

Mennyei Atyánk, vezess bennünket imádságunkban, jöjj segítségünkre megvilágosító kegyelmeddel! Szent József szüntelenül kereste arcodat, és hűséges maradt akaratod teljesítésében. Add meg nekünk, hogy az Ő önajándékozó életének példájából fáradhatatlan hitet, lankadatlan reményt és bátor, tiszta szeretetet meríthessünk Tőled kapott küldetésünk felismerésére és betöltésére. Ámen.

Olvasd el az alábbi verset:

Reményik Sándor – József, az ács, az Istennel beszél

Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék – és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek…
Ez az ács-műhely… ezek a forgácsok…
Mit tehettem érte?… mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt…
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja…
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja – én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

Bár József valóban hallgat az Evangéliumban, cselekedetei tanúságtevő cselekedetek, s ezen tettei beszélnek helyette. A vers segít megsejteni, mennyi kétely, kétség, őrlődés kísérhette azonban Jézus nevelőapját, az egyszerű ácsot élete során. Szépen foglalja össze a vers József egész életét: nem kerülheti el az őt gyötrő kérdéseket, ám hite nem rendül meg, és még kétségeit is Isten elé hozza, vele osztja meg. József hitben való állhatatosságról tanít életével, tetteivel és kétségeivel.

  • Hozzuk imában Isten elé hitünkkel, ránk bízott küldetésünkkel kapcsolatos kételyeinket. Az képes egyedül lelkünk számára megadni a béke kegyelmét, aki lelkünket alkotta, és akitől napról napra megkapjuk hitünket, reményünket, szeretetünket.

Kérd Szent József közbenjárását, hogy hitedben minden körülmények között állhatatos lehess:

Üdvöz légy, Megváltó őrzője, Szűz Mária férje! Isten rád bízta Fiát, Mária beléd vetette bizalmát, Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján! Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól! Ámen.

Miatyánk…

Üdvözlégy…

Dicsőség…

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »