5. nap – december 4. – Elfogadó apa

Mennyei Atyánk, vezess bennünket imádságunkban, jöjj segítségünkre megvilágosító kegyelmeddel! Szent József szüntelenül kereste arcodat, és hűséges maradt akaratod teljesítésében. Add meg nekünk, hogy az Ő önajándékozó életének példájából fáradhatatlan hitet, lankadatlan reményt és bátor, tiszta szeretetet meríthessünk Tőled kapott küldetésünk felismerésére és betöltésére. Ámen.

Életünkben gyakran történnek olyan események, amelyeknek nem értjük a jelentését, és első reakciónk gyakran a csalódás és a lázadás.

József – még ha nem is ért meg mindent azonnal – elfogadja az eseményeket, felelősséget vállal értük, és megbékél saját történetével. Félreteszi okoskodását, hogy helyet adjon a történéseknek.

Az a lelki élet, amelyet József mutat nekünk, nem olyan út, amely magyaráz, hanem amely elfogad. Csak ebből az elfogadásból, ebből a megbékélésből kiindulva tudunk megsejteni egy nagyobb történetet, egy mélyebb értelmet. Ha nem békülünk meg élettörténetünkkel, akkor a következő lépést sem tudjuk megtenni, mert mindig várakozásaink és a belőlük fakadó csalódásaink túszai maradunk.

Csak az Úr adhat erőt ahhoz, hogy elfogadjuk az életet úgy, ahogy van; hogy teret adjunk a lét ellentmondásos, váratlan, kiábrándító oldalának is. Ilyen módon valamennyiünk élete csodálatosan újrakezdődhet, ha bátorságot merítünk ahhoz, hogy azt az evangélium szerint éljük meg. Nem számít, ha úgy tűnik, hogy már minden rossz irányba fordult, és ha egyes dolgok már visszafordíthatatlanok. Isten képes virágokat növeszteni a kövek között. Még ha szívünk korhol is minket valamiért, Ő „nagyobb a szívünknél, és mindent ismer” (1Jn 3,20).

  • Idézzük fel Jób szavait, aki felesége unszolására – hogy lázadjon fel minden vele történt rossz dologért – így válaszol: „Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből,
    a rosszat miért ne vennénk?” (Jób 2,10).
  • Ezt szem előtt tartva tekints végig az elmúlt év számodra fontos eseményein.
  • Mi volt az, amit egészen könnyen elfogadtál Isten kezéből?
  • Mi volt az, aminek az elfogadása kihívást jelentett – vagy még most is nehézséget okoz?

Kérd Szent József közbenjárását, hogy el tudd fogadni életed jónak és rossznak ítélt fordulatait is, hogy ezekből virágozhasson ki Isten kegyelme:

Üdvöz légy, Megváltó őrzője, Szűz Mária férje! Isten rád bízta Fiát, Mária beléd vetette bizalmát, Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján! Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól! Ámen.

Miatyánk…

Üdvözlégy…

Dicsőség…

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »