7. nap – december 6. – Az ajándékozó apa

Mennyei Atyánk, vezess bennünket imádságunkban, jöjj segítségünkre megvilágosító kegyelmeddel! Szent József szüntelenül kereste arcodat, és hűséges maradt akaratod teljesítésében. Add meg nekünk, hogy az Ő önajándékozó életének példájából fáradhatatlan hitet, lankadatlan reményt és bátor, tiszta szeretetet meríthessünk Tőled kapott küldetésünk felismerésére és betöltésére. Ámen.

Valahányszor valaki felelősséget vállal valaki másnak az életéért, bizonyos értelemben apaságot gyakorol irányában.

József képes volt apaságát tisztán, birtoklástól mentesen élni. A szeretet csak akkor valódi szeretet, ha tiszta. A birtokolni akaró szeretet végül mindig veszélyessé válik, bebörtönöz, megfojt, boldogtalanná tesz. Maga Isten is tiszta szeretettel szereti az embert, szabadon hagyva arra, hogy hibát kövessen el és szembe forduljon vele.

A szeretet logikája mindig a szabadság logikája, és József rendkívül szabadon tudott szeretni. Sosem helyezte önmagát a középpontba. Úgy tudott élni, hogy nem önmagát, hanem Máriát és Jézust helyezte életének középpontjába. József azonban nem önfeláldozó, hanem önajándékozó szeretettel szeret.

Ahol egy hivatás nem éri el az önajándékozás érettségét, hanem megáll a pusztán áldozati logikánál, akkor ahelyett, hogy a szeretet szépségének és örömének a jele lenne, félő, hogy a boldogtalanság, a szomorúság és a csalódottság kifejezésévé válik. Minden igazi hivatás önmagunk odaajándékozásából születik, ami az egyszerű áldozatvállalás érett formája.

  • A Te életedben hol van Jézus helye? Mindig a középpontban? A nap mely szakában, a hét mely napjain, az év mely időszakában nyer teret életedben a jelenléte?
  • Milyen lehetőségeket látsz arra, hogy Jézusért, Isten Igéjéért felelősséget vállalj? Hogyan tudsz életedben Isten Igéjéről gondoskodni? Hol tudod őt közösségeidben (családod, barátaid, munkahelyed, egyházközséged, iskolád stb.) növekedésében segíteni?
  • Hol és hogyan tudod önmagadat, jelenlétedet közösségeidben ajándékká tenni?

Kérd Szent József vezetését és közbenjárását a tiszta, önajándékozó szeretetért:

Üdvöz légy, Megváltó őrzője, Szűz Mária férje! Isten rád bízta Fiát, Mária beléd vetette bizalmát, Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján! Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól! Ámen.

Miatyánk…

Üdvözlégy…

Dicsőség…

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »