9. nap – december 8. – A Szent Család feje

Mennyei Atyánk, vezess bennünket imádságunkban, jöjj segítségünkre megvilágosító kegyelmeddel! Szent József szüntelenül kereste arcodat, és hűséges maradt akaratod teljesítésében. Add meg nekünk, hogy az Ő önajándékozó életének példájából fáradhatatlan hitet, lankadatlan reményt és bátor, tiszta szeretetet meríthessünk Tőled kapott küldetésünk felismerésére és betöltésére. Ámen.

Minden történés végén, melynek József a főszereplője, az evangélium megjegyzi, hogy ő felkel, fogja a gyermeket és anyját, és azt teszi, amit Isten parancsol neki (vö. Mt 1,24; 2,14.21).

A Mindenható Fia nagy kiszolgáltatottságot vállalva jön a világra. Rászorul József védelmére, oltalmára, gondozására, nevelésére. Isten bízik ebben a férfiban, csakúgy, mint Mária, aki Józsefben azt a férfit találja meg, aki nemcsak meg akarja menteni életét, hanem aki mindig gondoskodni fog róla és a gyermekről. Így válik Szent József az Egyház őrzőjévé: az Egyház Krisztus testének meghosszabbítása a történelemben, ugyanakkor az Egyház anyaságában Mária anyasága rejtőzik.

József, folytatva az Egyház védelmezését, továbbra is védi a gyermeket és anyját. Tőle tanulhatjuk el a gondoskodást és felelősséget: szeretni a gyermeket és anyját; szeretni a szentségeket és a szeretetet; szeretni az Egyházat és a szegényeket.

  • Hogyan védelmezed Jézust és Máriát, akik titokzatosan a te felelősségedre, gondoskodásodra, oltalmadra is bízzák magukat. 

 

Tekints vissza az eltelt kilenc napra:

  • Mi az, ami a kilenced során legjobban megragadott Szent József életpéldájából?
  • Mi az, amit a legjobban szeretnél megvalósítani Szent József erényeiből a saját életedben is?
  • Miben van szükséged a leginkább az Ő közbenjárására?

Kérd ebben Szent József vezetését, és fordulj hozzá bátran a kilencedet követően is:

Üdvöz légy, Megváltó őrzője, Szűz Mária férje! Isten rád bízta Fiát, Mária beléd vetette bizalmát, Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján! Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól! Ámen.

Miatyánk…

Üdvözlégy…

Dicsőség…

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »