A Szent Anna plébániatemplom idei búcsújának ünnepi programsorozatát ezen a hétvégén rendezik meg. A búcsú tegnap este 18 órakor Chavvakula Lourduraju SVD újmisés atya vetített képes előadásával kezdődött, majd újmisés áldással zárult.  Ma reggel 7 óra 30 perckor szentmisével folytatódott a Szent Anna búcsú, majd 9 órakor ünnepi szentmisére várták a híveket, melyen dr. Mail József apát-plébános megáldotta a felújított templomot és a jubiláló házaspárokat. Az eseményen részt vett Unger Tamás alpolgármester is.
– Szent Anna a családi élet erényeinek, a gyermekek elfogadásának, helyes nevelésének szép példaképe. Szent Anna az egyházmegyénk védőszentje is, sok falu az ő nevét viseli, például Bakonynána, amely falu is az ő tiszteletére építtetett templomot, valamint Pápán a Celli úton is található még egy Anna-szobor. Szent Annáról nem sok mindent tudunk. Egy II. századi apokrif szerint Mária édesanyját Annának, apját pedig Joachimnak hívták. Ő az Úrjézus nagyanyja, a Boldogságos Szűz Mária édesanyja volt. Nem lehetett gyermekük, ezért megfogadta, hogy ha gyermeke születik, őt a templom szolgálatára szenteli. Joachimnek egy angyal jelent meg, aki azt mondta, hogy gyermeke fog születni, akit Máriának fog elnevezni. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Joachim elment Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozott feleségével. A kislány meg is született, akit aztán Máriának neveztek el, s három éves korában a templomnak ajánlották föl – mondta el a történetet dr. Mail József, majd hozzátette, a mai nap ünnep az égben is.
– Követhetjük Krisztust, hiszen a szentek hozzá irányítanak. A szentek tisztelete számunkra olyan, mintha édesanyánk fényképe jelenne meg előttünk, ha meglátjuk, mosoly fakad arcunkon, az összes jó szó és ölelés eszünkbe jut, s minden, amit mi is tovább tudunk adni. Ilyenkor természetesen a nagyszülőkről sem feledkezhetünk meg, hiszen Jézus nagyszülője volt Szent Anna és Joachim. A nagyszülők tartják fent a legtöbb családban a hitet, ők viszik el a gyermekeket megkeresztelni, ők tanítják hittanra a kicsiket, ők szorgalmazzák a házasságkötést és ők tanítják meg sokszor imádkozni a fiatal nemzedéket. Ezen a napon sokan egy-egy szál virággal köszöntik nagyszüleiket, sokakban pedig csak emlékként villan fel a kedves mosolyuk.
A hagyományokhoz híven a ma reggeli szentmisén vették át a Szent Anna-plaketteket az idei kitüntetettek. A jeles kitüntetéssel a plébánia életében tevékenyen részt vevő hívek munkásságát, erőfeszítéseit ismeri el a pápai egyházközség. 2012-ben Szent Anna-plakettet kapott Matók Jánosné, Schandl Károly és Varga Katalin.
Matók Jánosné éveken keresztül tapintatosan, érzékeny szeretettel segítette Ferenc atya és Juliska néni hétköznapjait a templom és a plébánia életében. Buzgó Cursillista, KALÁSZ-tag és a Kamilliánus Család tagja. A mai napig is lelkes segítő, adományozó. A karácsonyi vásárra pulóvereket, sálakat és kesztyűket kötött, melynek bevételét a templom festésére ajánlotta fel. Előre haladott kora és egészségi állapota miatt személyesen már nem találkozunk vele a templomban. Otthonából az imaháttér mellett úgy is hasznosítja magát, hogy felvételeket készít a TV-ben közvetített vallásos tárgyú műsorokról.
Schandl Károly rendszeres templomba járó egész családjával együtt. Hűséges, szolgálatkész ember, aki jelentős támogatással, adományokkal gyarapította az egyházközséget. Tevékenyen részt vesz különféle munkálatokban. Családjával együtt komoly részt és felelősséget vállal a beteggondozásban. Példás, hitvalló életével családját és környezetét is megerősítette hitében. Munkahelyén is felvállalta vallásos meggyőződését.
Varga Katalin a Cursillo közösség lelkes mozgatója, helyi vezetője. Az egyházközség képviselője hosszú évek óta. Rendszeresen részt vesz a szentmiséken, a rózsafüzér imádságokon és litánián is. Komoly szerepet vállalt Imre atya szállításában, hívő emberek segítésében, az egyház szolgálatában.
Az ünnepi szentmise végén Salgó Ferenc kanonok-plébános köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik Isten házának felújításában segítettek, mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg.
A Szent Anna Plébánián az idei évben egy nagyobb lélegzetvételű felújítást végeztek el a szakemberek, így a templombelső festése, a hittanterem, a kiszolgáló helyiségek, a sekrestye és a szentély felújítása is megtörtént a nyár folyamán a hívek adományaiból, Pápa Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Érsekség jóvoltából. Jövőre, májusban az ünneplésé és a hálaadásé lesz a főszerep, hiszen a Szent Anna Plébánia akkor ünnepli majd 70. évfordulóját.
A mise a Himnusz hangjaival zárult.
A Szent Anna-napi búcsú ma este 18 órakor rózsafüzérrel és litániával folytatódik, majd 19 órakor koncerttel zárul a plébánián, ahol közreműködik Eisenbeck Ágota, Vizer Dávid, Murai Márta, Menyhárt Péter, a Sárvári Vonósegyüttes és a Szent Anna Kórus.

Babos Petra

forrás: papa-ma.hu

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »