Csütörtökön este a feltámadt Üdvözítő templomban gyűltek össze a Krisztus hívők közös imádságra.

Nagy Károly c.apát, kanonok, esperes, plébános atya köszöntötte Dr. Márfi Gyula ny.érsek atyát, Isó Zoltán evangélikus lelkészt, Niederhoffer Zoltán református lelkészt valamint külön nagy szeretettel az egybegyűlteket. “Összegyűltünk, hogy a mai estén együtt imádkozzunk, könyörögjünk és kérjük a Jó Isten segítségét, hogy a szétszakítottból egység, békesség, összetartó erő és öröm legyen.” – mondta Nagy Károly atya. 

„A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment” (Mt 2,9)

Isó Zoltán evangélikus lelkész igehirdetésében többek között arról beszélt, hogy a mai korban is kísértésekkel, bűnökkel, a világ ellenségeskedései közepette és üldözések között kell élnünk. Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze, ahol üldözés jelenleg is van, de nem csak ott, hanem Európa nyugati részén, Amerikában is. Egy mai hír szerint Kanadában 5 év börtönnel sújtható lesz az a szülő, aki megpróbálja lebeszélni gyermekét a nemiséget megváltoztató műtértől. Ha a szülő így próbálja hirdetni Isten igéjét, azért 5 évet kap. Mi ez, ha nem üldöztetés? – tette fel a kérdést lelkész úr.  De az Isten dicsősége ott ragyog fölöttünk, mondja az Ige. Jönnek és jöhetnek a kísértések. A mai világban csak a pénz, a hatalom, az érvényesülés a fontos. Ha pénzed, hatalmad, befolyásod, akkor lehetsz valaki. – harsogja a világ. Miközben ne feledjük, hogy mi Krisztus népe vagyunk, Krisztus által megváltott gyülekezete vagyunk, Ő hozzá tartozunk. Ő az egyedüli érték számunkra. Soha se feledjük, hogy mi az Isten megváltott és megtisztított népe vagyunk, hiszen nekünk hirdettetik a bűnök bocsánata. A feloldozás ott van minden szentmisében, liturgiában, istentiszteletben. Erre figyeljünk, hogy Isten megtisztít bennünket újra és újra bűneinktől.

A teljes prédikáció itt visszanézhető:

Az egyetemes könyörgés, a hitvallás és imádságok után a jelenlévő felekezetek képviselői áldásban részesítették az összegyűlt hívő közösséget. Pénteken este a Regina Mundi templomban Steinbach József református püspök hirdet igét.

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »