Dr. Udvardy György érsek szentmisét mutatott be október 17-én, a veszprémi Szent Margit templomban nyitotta meg a Veszprémi Főegyházmegyében a szinodiális utat, csatlakozva a Szentatya által meghirdetett szinódushoz. A szentmisén vele együtt koncelebrált Tornavölgyi Krisztián plébános, érseki irodaigazgató, dr. Csernai Balázs plébános, NEK referens, Gere Dávid Márk plébános és dr. Janka Ferenc görögkatolikus esperes, plébános.

Szentbeszédében György érsek a krisztusi hatalomról beszélt, amely teljesen más, mint a körülöttünk lévő világi hatalom. Szükségszerű, hogy vezetők legyenek körülöttünk, de fontos, hogy a vezető a hatalomra, mint szolgálatra tekintsen, amely teljes önfeláldozást kíván.

Ugyanígy a főpásztor felhívta a figyelmet az ezen a vasárnapon ünnepelt missziós vasárnap gondolatára, hiszen vannak, akik a távoli földrészeken, de vannak, akik a közelünkben vállalják e radikális krisztusi szolgálatot.

A növekedést az ezen a vasárnapon elkezdődő szinodiális út is elő kívánja segíteni mondta a főpásztor: a szinódusra való felkészülés, adott témáknak az átbeszélését, hallgatását, amire a Szentatya is felhívta a figyelmet. A szinodális út egyrészt jelent hallgatást, tanulást, megosztást és megújulást.

Idézte a könyörgést, ahol azt kérték, hogy: “add erődet, hogy készséges akarattal kövessük a  Te üdvösséges akaratodat.” Ezt a készséges akaratot akarja a Szentatya ezzel az úttal is elültetni. A közösség részvételével, meghallgatásával, a küldetésében való részvételben.

A plébániaközösségek, lelkiségi mozgalmak, családcsoportok, karitász csoportok, bármilyen közösségi rendeződés találkozzanak egymással intenzíven. Azokat a témákat tanulják, hallgassák, osszák meg, amelyeket a szinódusi úton az egyház elénk tár.

Elmondta, hogy minden plébánia számára eljuttatják majd más-más formában a kérdéseket, hogy legyen mód, lehetőség a találkozásra, legyen mód, lehetőség egymás meghallgatására. Legyen mód, lehetőség jó döntések meghozatalára.

Felidézte, hogy a főegyházmegyében a tavasz során megkezdődött egy pasztorális tervezési folyamat, amellyel ebbe a tervezési folyamatba az egyház, a Szentatya szándékába helyezkednek bele. A szinódusi út során pedig megjelölik majd azokat a pasztorális teendőket, amelyek a jövőt biztosítják számukra a szeretet konkrét, közvetlen, reális cselekedeteivel.

A következő időszakra vonatkozóan Udvardy György érsek bejelentette, hogy kijelölt egy mottót, egy mondatot, ami az elkövetkező években vezérfonala lesz a főegyházmegyének, terveiknek és programjaiknak. A mottó a Szentírásból, de egyháztörténeti tapasztalatból is fakad, hiszen mint feliratot az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus idején a Boldog Gizella kápolna oltárán helyezték el. Így szól: „Őseink hite a jövő reménye”. Kifejezte abbéli reményét, hogy ha ez mind plébániai, mind egyházmegyei rendezvényeken megjelenjen. Kifejezve ezzel azt, hogy hálásak vagyunk őseink hitéért, hálásak vagyunk a Krisztusi hitért, hálásak vagyunk az ő helytállásukért. Ez bátorítson, hogy a jövő, az Istentől megálmodott jövő legyen, amikor képesek és készek leszünk az ember fia módjára szolgálni, Aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon másoknak – zárta beszédét az érsek.

A szentmisén jelen volt az Érseki Palotában őrzött pünkösdi jelenetet ábrázoló barokk festmény, mely a következő időszakot kíséri szimbolikájával. A képet ábrázoló szentképre került rá a szinódus imája, melyet a szentmise végén közösen imádkoztak el a jelenlevők.

Ugyancsak a szentmise keretében a főpásztor jelképesen megköszönte a NEK szervezésében résztvevőknek a munkáját, és a jelenlevő atyáknak átadta Szentatya főegyházmegyénknek küldött ajándékát.

Közreműködött a Szent Mihály bazilika kórusa és zenekara, vezényelt Zsilinszky Cecília.

A szentmise visszanézhető az Érsekség YouTube csatornáján is:

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »