Online megtekinthető egyházmegyénk szinódusi összefoglalója

A 2023-as XVI. rendes püspöki szinódust előkészítendő Ferenc pápa valamennyi hívő embert meghívott, hogy kapcsolódjon be a világszinódusba, melynek mottójául az Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és küldetés kulcsmondatot jelölte meg.

A püspöki szinódust ilyen módon – először a szinódusok történetében – egy olyan, a teljes világegyház számára meghirdetett folyamat előzi meg, mely több, egymásra épülő szakaszból áll. Az első, egyházmegyei szakasz 2021. október 17-én kezdődött és 2022 áprilisa végén zárult le. Ebbe az egyházmegyei szakaszba kapcsolódtak be a Veszprémi Főegyházmegyei plébániái, iskolái és közösségei is az elmúlt fél évben.

Az előkészületet követően a Pasztorális Iroda szervezésében öt jelenléti – Pápa, Zirc, Alsópáhok, Veszprém, Tapolca – és egy online képzés során összesen százharminc segítő készült fel a téli hónapokban, hogy szinódusi mentori feladatokat lásson el. A mentorok az ezt követő hetekben, hónapokban már saját egyházközségeikben, közösségeikben, illetve a hozzájuk tartozó oktatási intézményekben szerveztek meg szinódusi beszélgetéseket.

„Kérdőívek kitöltése helyett közös beszélgetésre hívtuk az egyházközségek tagjait és az (oktatási) intézmények dolgozóit és tanulóit. Így az egyes egyházközségek is részesülhettek a szinodális konzultációs ülések gyümölcseiben, és elindulhattak saját szinodális megújulásuk útján. Fő célunk az volt és maradt, hogy a hívők egyre tudatosabban vegyenek részt az Egyház életében, passzív nézőkből aktív szereplőkké váljanak” – olvasható a Veszprémi Főegyházmegye egyházmegyei szintézisében, mely már az egyházmegye közösségeinek megosztásaiból, azok gyümölcseként született meg.

A megosztásokról röviden:

+ Az imádságos keretbe foglalt megosztások alapvetően előzetesen javasolt témák, kérdések mentén zajlottak, melyek az egyén és a közösség hitéhez, az egyházközség életéhez és az egyházmegye Őseink hite a jövő reménye mottójához fűződtek. Szó esett a hit forrásáról és továbbadásáról, a hívők reményének alapjáról, keresztény erőforrásaikról, ünnepeikről, szolgálataikról és imaéletükről.

+ Egyházmegyénkben a plébániákon és intézményekben összesen 85 beszélgetés zajlott le 1687 résztvevővel. A hittanosok megosztásaiban mintegy további 1500 tanuló vett részt.

+ A hitoktatásban részesülő gyerekeknek és fiataloknak külön alkalmakat szerveztek hitoktatóik, akiket egyházképükről, kereséseikről és az Egyházzal kapcsolatos terveikről kérdeztek.

+ A hitüket rendszeresen gyakorlók mellett bekapcsolódtak az Egyháztól távolabb állók is. Volt, ahol külön alkalmat szerveztek az Egyháztól eltávolodott, vallásukat már nem gyakorló középkorú felnőtteknek, egy településen pedig ökumenikus nyitottságban három felekezet tagjai vettek részt a beszélgetésben.

+ 2022. március 5-én egyházmegyei szinódusi találkozón vehettek részt a hívők és közösségek, akik a szinódusba bekapcsolódtak vagy érdeklődtek aziránt. Hosszú idő után ez volt az első olyan alkalom, ahol az egyházmegye közösségei találkozhattak egymással.

+ Többen számoltak be arról, hogy a hitről ilyen módon történő beszélgetések hiánypótló tapasztalatnak bizonyultak közösségeikben. Ebből fakadóan több településen határozták el, hogy további rendszeres alkalmak követik a szinódus kapcsán megszervezett találkozásokat, melyek azóta ténylegesen megvalósultak, megvalósulnak.

Az elmúlt hetek, hónapok találkozásainak eredményeként született meg április végén a Veszprémi Főegyházmegye szinódusi megosztásaink szintézise, melyet az Érseki Hivatal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felé továbbított, ilyen módon kapcsolódva be a Magyar Katolikus Egyház, s a világegyház szinódusi folyamatába.

A helyi találkozások, beszélgetések – a világszinódus eredményeihez történő hozzájáruláson túl – kiemelkedő szempontokkal, kérdésekkel és javaslatokkal gazdagítják az egyházmegye pasztorális folyamatainak további tervezését is, rámutatva a helyi, közösségi szintű adottságokra, igényekre, erőforrásokra.

A Veszprémi Főegyházmegye szintézise ide kattintva érhető el.

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »