FELSŐRAJK

Rudi Péter
Cím:  8767 Felsőrajk, Hegyaljai u. 4.  

Telefon: 93/354-071

Ősi alapítású

Újjászervezve: 1919-ben

Anyakönyvezés: 1919-től (előtte Pacsa és Gelse)

Titulus:  Szent Anna

Szentmise: vasárnap 11.30

Búcsú: július  26.

Szentségimádási nap: március 25. és szeptember 2.

Szentóra: május 7.

 Ellátja a hahóti plébániát.

Filiák:

ALSÓRAJK

Titulus:  Limai Szent Róza

Szentmise: vasárnap 10:00

Búcsú: augusztus 23.

1945-ig Gelséhez tartozott.

PÖTRÉTE

Titulus:  Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Szentmise: vasárnap 10:00

Búcsú: július 26.

1919-ig Pacsához tartozott.

A plébánia története

A középkorban Alsó- és Felsőrajk, egyháza van mind a két Rajknak. Az egyiket — nem tudjuk, biztosan, melyik — 1247-ben Szent Erzsébet, a másikat Szent Márton tiszteletére avatták. 1400-ban az egyik egyházának Szent Erzsébet és kápolnájának Szent Lázár a titulusa. 1333-34-ben egyiknek Lőrinc a papja. 1471-ben Alsórajk plébánosa János, Felsőé Péter. Az egyik egyház mellett kápolna áll, Titulusa: Szent Katalin. Káplánja János. Felsőrajk pl-ról még 1557-ben is tudunk. Alsórajkon Szent Szűzről nevezett premontrei prépostság létezik: 1270-ben Hahót nemzetség Buzád ága alapította. A csornai prépostság alá tartozott. 1274-ben Péter, 1370-ben Pál a prépost. Felsőrajk régi templomát romjaiból a XVIII. század első felében állították helyre. Tetejét szalmával fedték. 1778-ban veszélyes, be kell zárni. Még e század végéig újjáépült. Barokk. A pacsai plébánia látta el a híveket. 1919-ben önállósult. 


Barta István 1919, Wache Ernő 1919-41, Rabb László 1941-43, Jádi László 1943-57, Szálai Miklós 1957-59, Virág Gyula 1959-82, Páhy János 1982-91, Kiss György 1991-2001, Szabó Kornél (Hahót) 2001-2006, Csonka Nándor korm. 2006- (2007-től oldallagosan, Hahót)Ugrás az oldal tetejére »