HÉVÍZ

Kiss László
Cím: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 38.

Telefon: 83/343-134

Alapítva: 1940

Anyakönyvezés: 1941-től (előtte Alsópáhok)

Káplán: Tóth Tamás

Titulus: Szentlélek

Szentmise:

Nyári miserend: hétfő 7:30, kedd 7:30, szerda 7:30, csütörtök 7:30, péntek 7:30, szombat 19:00, vasárnap 9:00, 10:30

Téli miserend: hétfő 7:30, kedd 7:30, szerda 7:30, csütörtök 7:30, péntek 7:30, szombat 18:00, vasárnap 9:00, 10:30

Búcsú: Pünkösdvasárnap

JÉZUS SZÍVE templom, Hévíz (Egregy)

Szentmise:

Nyári miserend: vasárnap 18:00

Téli miserend: vasárnap 17:00

Búcsú: Jézus Szíve ünnepe

Szentségimádási nap: október 12.

Mária Oltalom Háza és Szent Lukács Idősek Otthona Kápolnája

Titulus: Szűz Mária keresztények segítsége

Szentmise: vasárnap 9:30

Búcsú: május 24.

Szentségimádási nap: október 17.

Ellátja: Karmacsi plébániát, Rezi plébániát.

A plébánia története


Egregy és Hévízszentandrás 1946-os egyesítéséből. Egregy árpádkori falu. A birtokot Sal comes 1221-ben készült végrendelete említi. A faluról csak 1328-ban hallunk. 1572-ben a tö­rök fölégette. 1576-1598-ban újra lakott hely, de 1627 után többé nem szerepel. Temploma a Hegyalja dűlőben — XII. századi román, Műemlék. 10x6 m. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1964-ben műemlék feltárást vég­zett a templom körül és restaurálta. Titulusa Szent Magdolna Iskola kápolna 16x7 m.


Hévízszentandrás „Szentandráspáh" néven szerepel 1354-ben. 1563-ban puszta község. 1574-ben újra települt. 1696-ban Nemesszentandrás néven írják össze. Temploma Szent András tiszteletére 1328-ban már áll. 1419-ben papja. Péter fia István, 1369-ben „kőegyház"-ként említik templomát. Keletelt, kisméretű, tornya nem volt. A XVIII. sz-ban még állt. Helyére a XX. század elején faharanglábat, majd kőharanglábat emeltek. — A hévízi tó első említése 1328-ban kelt oklevélen található. A gyógyfürdő, kórház, az üdülők és otthonok betegei számára épült a hévízfürdői kápolna 1870-ben. Alsópáhok filiája volt. 1940-ben lett önálló plébánia, ekkor készült az új plébánia-ház. A kápolna. Titulusa Szent Tasziló volt. 17x7 m. 1964-ben lebontották a téli Gyógyfürdőház építésével kapcsolatosan. Helyette a hévízszentandrási torony mellett épült fel az új templom. Vándor Ferenc tervezte; a környék jellegzetes rétegelt, laposkő anyagából épült. Modern, márvány szembeoltárral, központi fűtéssel. Titulusa: Trefontanei Szent Szűz Szíve. Mérete: 22,5x12 m. Búcsú: Mária Szíve aug. 22. Szentségimádás: márc. 18. Rn: aug. 25.


Végh József 1940-62, Vértes Béla ferences 1962-79, Domj án László 1979-89, Bencsik Pál 1989-2000, Kiss László 2000-Ugrás az oldal tetejére »