SOMLÓVÁSÁRHELY

Németh József
Cím:  8481 Somlóvásárhely, Táncsics u. 1. 

Telefon: 20/ 220 1496


Ősi alapítású

Anyakönyvezés: 1703-tól

Titulus:  Szent István első vértanú

Szentmise: vasárnap 11.00

Búcsú: december 26.

Szentségimádási nap: november 24.

Szentóra: október 21.

Ellátja:

Somlószőlősi plébániát.

 Filia:

BORSZÖRCSÖK 


Titulus:  Szent Anna


Szentmise: vasárnap 8:00


Búcsú: július 26.


Szentségimádási nap: június 24.


A plébánia története

Somlóvásárhely régen Torna-, majd Apácavásárhely. Már a IX. században a Torna-patak mentén, a Somló hegy alatt Szent Roudbert. tiszteletére épült egyháza van. Győrffy György bizonyítja, hogy ez a „Durnava" egyháza azonos a Somlóvásárhelyi monostorral. Ez feltehetően épségben maradt és Szent István, illetve GizeIla királyné újra benépesítette bences apácákkal. „Roudbert" Ruprechtet a magyarok Lamberttel helyettesítették. 1511-ben Bakócz érsek a monostort a premontrei apácáknak adta, akik 1550 tájáig lakták, azután elmenekültek a török elől. A hódoltság alatt minden elpusztult. Parochiás egyháza 1400, pl-a 1523 körül fordul elő. Az apácakolostor később felújítva a XVII. században, részben még ma is fennáll, az újabban Szent István vértanú tiszteletére szentelt plébánia templommal. Mai templomát 1783-91-ben építették, eredetileg Szent Lambert és Szent István vértanú tiszteletére. Barokk. Műemlék jellegű. 34x,12 m. — A faragott sekrestyeszekrény a nagyjenői (Tüskevár) pálos faragók remekműve. Egyedülálló a fából faragott művészi szószéke is.


Búcsú: dec. 26. Szentségimádás: nov. 24. Rn: márc. 6. Akv: 1703-tól. Hsz: 1464.


Ugyancsak műemlék jellegű a Somlóhegyen Antiochiai Szent Margit szűz és vértanú tiszteletére épített (Vásárhelyi Apácák) gótikus kápolna 17x6 m, ún. „Remete" kápolnával együtt. Ma: Árpádházi Szent. Margit tiszteletére — Mátyás király idejében épült (1484). Mindkét kápolna külsőleg felújítva 1972-ben. A falu közepén Szent Rozália kápolna, 1780 előtti. Felújítva 1972-ben.


Szalai Mátyás 1625, Thuróczy Miklós 1659-74, Vanek György Pál ?-1705, ??? 1705-1712, Püspöki János 1712-15, Mórocz István 1715-17, Basai András 1717-32, Aranyosi László 1732-35, Sland­rosits Márton 1735-36, Deés Sándor 1736-71, Nagy István 1771-82, Holecz István 1782-84, Henyei Pál 1784-1809, Schnuphagen György 1809-32, Vlasits Antal 1832-45, Gyarmathy János 1845-79, Tuza Károly 1880-97, Kálmán József 1897-1912, Fülöp Károly 1912-13, Antal Lajos 1913-44, Benke Lajos 1944-68, Katona Lajos 1968-82, Deák Ákos Ervin 1982-88, Ilosvai Gyula 1988-1993, Kocsis Tamás (Kerta) 1993-2019, Németh József 2020-Ugrás az oldal tetejére »