SÜMEG

Nagy József
Cím: 8330 Sümeg, Bíró Márton u. 3. 

Telefon: 87/352-003 

E-mail: plebania.sumeg@gmail.com

Ősi alapítású

Újjászervezve: 1760

Anyakönyvezés: 1717-től

Titulus:  Urunk mennybemenetele

Szentmise:

Nyári miserend: hétfő 7:15,19:00, kedd 7:15, 19:00, szerda 7:15, 19:00, csütörtök 19:00, péntek 7:15, 19:00, szombat 19:00, vasárnap 9:00, 19:00

Téli miserend: hétfő 7:15, kedd 7:15, 18:00, szerda 7:15, 18:00, csütörtök 18.00, péntek 7:15, 18:00, szombat 18:00, vasárnap 9:00, 18:00

Búcsú: Húsvét 7. vasárnapja

Szentségimádási nap: június 25. és december 2.

Szentóra: október 23.

A plébánia története

1334-ben a Szent Katalin templom papja Gergely. 1498-ban a veszprémi püspök a várban kápolnát épített a Boldogságos Szűz tiszteletére. A Szent Katalin templomot Bíró Márton lebontatta és helyére a mai barokk plébániatemplomot építteti Ascensio titulussal 1756-59. között. Műemlék. Bár a templom „építészetileg jelentéktelen alkotás, de a magyarországi falfestészet legnagyszerűbb alkotását foglalja magában." Az egész templomot kitöltő mű Franz Anton Maulbertsch alkotása. „Olyan kiemelkedő jelentőségű, hogy általa Sümeg az egyetemes művészettörténetben is helyet kapott." A templom 36x11 m. — 1973-ban teljes külső felújítást kapott és új palafedést. — Középkori plébániáját 1760-ban újítják fel. Addig a ferencesek gondozták Sümeg és környékének kat. népét.


Egyházi vonatkozású műemlékek: a) barokk ferences kolostor, 1652-ből, bővítve a XVIII. században, átalakítva 1949-ben. Műemlék jellegű.  —A kolostor és a templom teljes egészében a ferences rend tulajdona, 1989-ben kapták vissza.— b) A volt püspöki palota jelenleg a Magyar Államkincstár tulajdona (város használati jog). Műemlék. Barokk. Épült a XVII. század közepén, bővítve 1700 körül. Jelenlegi formáját 1745-53 közt kapta. 1830-ban részben átalakították klasszicista stílusban. c) Temetőkápolna. Műemlék, későbarokk, 1816 körüli. Titulusa: Szent Kereszt. 10x10 m. Kálvária 1968-ban készült. Műemlék jellegű Plébánia-ház, barokk, XVIII. században épült. Átalakítva eklektikus stílusban. — Nepomuki Szent János szobor, későbarokk, 1800 körüli. Műemlék jellegű Szentháromság szobor a templom mellett, XVIII. század — és műemlék jellegű sírkövek a temetőben.


Ferencesek: 1673-1760, Balogh István 1761-78, Kónya Ferenc 1778-89, Nagy Károly 1789-1800, Szmodiss János 1800-1811, Laszkallner Antal 1811-19, Zsoldos Gábor 1819-31, Balassa Gábor 1831-32, Svastics Károly 1832-39, Schauer Ferenc 1939-60, Fehér József 1860-85, Mild Mihály 1885-89, Németh János 1889-1915, Kiss Piusz 1915-18, Beőthy István 1918-36, Szabó Sándor 1936-61, Békefi László 1961-90, Vasáros József 1990-1994, Nagy József 1994-Ugrás az oldal tetejére »