Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.

Tel.: 88/593-641

Honlap: http://www.ocist.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/ZircPlebania/

Kórházlelkész: Huszár Géza Lőrinc O.Cist. plébános

Alapítva: 1726

Anyakönyvezés: 1726-tól

Titulus:  Nagyboldogasszony

Szentmise:

Nyári időszak (06.01–08.31):

hétfő-péntek: 18:00

szombat 7:00, 19:00

vasárnap 8:00, 10:00, 19:00

 

Általános időszak (09.01–05.31):

hétfő-péntek: 18:00

szombat 7:00, 18:00

vasárnap 8:00, 10:00, 18:00

 

Búcsú: augusztus 15.

Szentségimádási nap: január 18.

Szentóra: november 30.

Filia:

ZIRC–KARDOSRÉT

Titulus:  Szent Vendel

 

A plébánia története

Létét és későbbi virágzását az 1182-ből való ciszterci apátságnak köszönheti, amelyet III. Béla alapított. Egyházából, mely a XII. század végén épülhetett, csak egy pillér-láb maradt fenn. A hódoltság alatt elpusztult. Újratelepülése az 1715-20-as évek közt indul meg. Az új telepesek németajkú, katolikus földművesek, iparosok. Az apátság birtokait lilienfeldi, majd a heinrichaui ciszterek kezelték. A rendtagok ideiglenesen Pápán laktak, állandó tartózkodásra 1726-ban érkeznek vissza. Az új monostor alapkövét 1727-ben, a templomét 1732-ben tették le. Az építkezést Athanász győri karmelita testvér, Wittver Márton vezette. Másfél év alatt elkészült az új kolostor, a templom részben 1745-ben, egészen pedig 1749-52-ben. Bíró püspök szentelte fel 1752-ben. Ettől kezdve Zirc középpontja a környék katolikus életének, a ciszterek pedig misszionáriusai a Bakony magyar, német; cseh és tót lakosságának. 1950-ig ők vezetik a plébániát, A barokk stílusú kéttornyú apátsági templom gazdag belső barokk kiképzéssel Műemlék. 54x24 M. A tornyok magassága: 45 m. A főoltárkép Maulbertsch műve, 1970-ben restaurálták. A Kossuth utcai barokk műemlék jellegű templom jóideig plébánia-templomul szolgált.


 


Ciszterciek: Harcz Lajos 1726-30, Paczner János 1730-35, Krasch Imre 1735-38, Sperling Nivárd 1738-40, Jütner János 1740-42, Werner Tamás 1742-46, Jütner János 1746-48, Falck Miklós 1748-49, Mücke Ignác 1749-55, Kuschel Kelemen 1755-56, Berger Tádé 1756-61, Sperling Nivárd 1761-64, Kristóf Bonaventura 1765-65, Mücke Ignác 1765-72, Togniola Henrik 1772-73, Becker Pál 1773-74, Nitske Ambrus 1774-77, Togniola Henrik 1777-79, Becker Pál 1779-80, Hauschild Kristóf 1780-82, Faust Márton 1782-84, Thienel Joákim 1784-86, Czermák Ábrahám 1786-87, Becker Pál 1787-92, Bauch Gottfrid 1792-96, Muschke Vencel 1796-1803, Bauch Gottfrid 1803-11, Lux Menyhért 1811-13, Korporics Mór 1813-17, Mászárik Sándor 1817-20, Fux Marián 1820-23, Franck Ádám 1823-26, Ghyczy Adalbert 1826-31, Hohenecker Benedek 1831-32, Mangin Károly 1832-33, Krancz Máté 1833-37, Török István 1837-40, Hodoly Béla 1840-41, Kunszt Tamás 1841-43, Kaszt Konstantin 1843-49, Juhász Norbert 1849-51, Hodoly Béla 1851-52, Stupka Ferdinánd 1852-56, Mimikus Vince 1856-62, Szmodiss János 1862-65, Fritsch Vazul 1865-71, Edlinger Titusz 1871-75, Bohrer Julián 1875-81, Liebhart Ede 1881-83, Rajniss Gyula 1883-91, Unger Román 1891-94, Razgha Balduin 1894-1904, Markovics Bálint 1904-09, Láng Imre 1909-11, Küzdi Aurél 1911-13, Magyarász Ferenc 1913-20, Várkonyi Fidél 1920-21, Horváth Szaléz 1921-22, Darvas Donát 1922-23, Cser Cézár 1923-24, Markovics Bálint 1924-33, Várkonyi Fidél 1933-34, Cser Cézár 1934-39, Horváth Szaléz 1939-41, Kukoda Miklós 1941-51, Német Alajos szervita 1951-53, Szebeni János egyházmegyés 1953-55, Tóth Lukács ferences 1955-59, Dudás Ottó egyházmegyés 1959-66, Hegedüs Amand ciszterci 1966-75, Liska Szilveszter ciszterci 1975-91, Lázár Dezső Kelemen ciszterci 1991-1998, Keszthelyi Mikós Vazul O. Cist. 1998-2008, Bán Zoltán Elizeus O. Cist. 2008-2011, Huszár G. Lőrinc O. Cist. 2011-2017. aug. 14., Imrefi Mór O. Cist. 2017. aug. 14-2020. július 31.Ugrás az oldal tetejére »