NAGYESZTERGÁR

Schäffer Zoltán
Cím: 8415 Radnóti u. 40.

Telefon: 20/344-5794

Alapítva: 1770., akv. 1770-től, előtte Zirc.

Lakosok száma: 1.214. Hívek száma: 1.126

Titulus: Nepomuki Szent János.

Búcsú: május 16.

Szentségimádási nap:  augusztus 19.

Szentóra: július 26.

 

A plébánia története

1270-ben Wzturgar, 1784-ben Kis- és Nagy Esztergály, majd Esztergár. Az 1540-es években Palotához tartozik. A mai Nagyesztergárt Ányos Ferenc telepítette 1751-ben. Első lakói német telepesek, akik szénégetéssel és famunkával foglalkoznak. Az Ányos család kis kápolnát építtet számukra Nepomuki Szent János tiszteletére. Kezdetben Zirc filiája, bár a ciszterek mellett minoriták és ferencesek is gondozzák. 1796-ban Heinrichauból való a plébános. A kápolnát 1796-ban a zirci apátság templommal váltja fel. 1950-ig a rend papjai vezetik a plébániát. 1955-56-ban új vörösmárvány főoltárt kap, s 1972-73-ban új plébánia-ház épül. A templom barokk.


Külső felújítás 2010.


 


Ciszterciek: Hoffner Ferdinánd 1770-72, Szeevali Grácián 1772-74, P. Miklós 1774-75, Hoffner Ferdinánd 1775-76, Kercsmár Mátyás 1776-78, Véber Illés 1778-79, P. Zefirin 1779-80, Petter Sámuel 1780-81, Vogt Engelbert 1782-83, Weninger Atanáz 1783-86, P. Piusz 1787, Thienel Joákim 1787-99, Schmidt Károly 1799-1804, Man Alberik 1804-09, Villax Ferdinánd 1809-12, Conaider Dávid 1813-15, Mászárik Sándor 1816-17, Hohenecker Benedek 1817­18, Horváth Dániel 1820-21, Szegh Pál 1821-23, Mangin Károly 1824-25, Szegh Pál 1825-26, Mászárik Sándor 1827-30, Szegh Pál 1831-32, Horváth Simon 1832-34, Pákozdi Román 1835-36, Szücs József 1836, Pákozdi Román 1837-38, Kaszt Konstantin 1838-39, Rudits Dénes 1839-41, Liebhart Lukács 1841-42, Ihász György 1842-43, Majer Mór 1843-44, Farkas Gergely 1844-45, Kovács Ferdinánd 1845-48, Szalay Alfréd 1848-49, Vagovits Bertalan 1849-50, Hodoly Albert 1850-51, Stupka Ferdinánd 1851-52, Schill Ignác 1852-54, Ninikus Vince 1855-56, Madarász Mihály 1856-57, Szmodiss János 1857-62, Pákozdi Román 1862-63, Madarász Mihály 1863-71, Miskovics Elek 1871-74, Hegedüs Pál 1874-78, Rajniss Gyula 1878-80, Vincze Ambrus 1880-81, Piszter Imre 1881-82, Bartha Tamás 1882-83, Majer Mór 1884-85, Fölker Gusztáv 1885-89, Prácser Albert 1889-90, Unger Román 1890-91, Hegedüs Pál 1891-94, Barta Tamás 1894-95, Moóry Richárd 1895-96, Vass Krizosztom 1896-1900, Hang Dániel 1900-03, Szabó Ottmár 1903-05, Rónai Lajos 1905-06, Csokonay Zsigmond 1906­10, Weber Arnulf 1910-11, Magyarász Ferenc 1911-13, Kostyelik Kajetán 1913-16, Motz Atanáz 1916, Révész Amadé 1917, Motz Atanáz 1918-19, Kolb Ciprián 1919, Láng Vince 1919-23, Markovics Bálint 1923, Véghelyi Zoltán 1924, Korilly Szilveszter 1924-25, Kolb Ciprián 1925-30, Varga Ottó 1930-31, Székely Artur 1931­33, Darvas Domát 1933-34, Herczeg Valér 1934-37, Papp Kelemen 1937-39, Merényi Engelbert 1939-40, Rokonai Simon 1940-47, Koroncz László egyházmegyés 1953-61, Tóth János karmelita 1961-70, Csonka Alajos egyházmegyés 1970-75, Szijártó László 1975-2012, Berkes János 2012, Primász G. Róbert O. Cist. 2012-2018. augusztus 31. Fuchs Tibor 2018. szeptember 1.-Ugrás az oldal tetejére »