Bizonyára sok vendégünk észrevette, hogy a munkagépek újra megjelentek a Vár utcában. Szerencsére csupa érdekességgel szolgálhatunk a jelenség okán…

A Nagyszeminárium épületének előudvarán, az ide tervezett földbe süllyesztett trafóház kapcsán nyílt lehetőség régészeti feltárásokra. A jelenleg is zajló kutatás a Várhegy történetének egy újabb szegletébe enged betekintést. Az udvarban a modern burkolattól lefelé, egészen a Várhegyet alkotó dolomit szikláig mintegy 3,5 méteres mélységben vizsgálhatjuk a veszprémi vár történeti korainak megtelepedési nyomait. A terület már az őskortól kezdve lakott volt, erre számos edénytöredék tett tanúbizonyságot a feltárás során. Az őskori rétegek felett, időben nagyot ugorva Árpád-kori feltöltési rétegeket, udvarszintet, kemence részleteit sikerült megfogni. Előkerült egy ép, 12. századi fazék is, amely állapotát tekintve igencsak ritkaságnak számít a Várhegyen. A késő középkorban, kora újkorban továbbra is udvarként hasznosították a területet, akárcsak ma. Erről árulkodik többek között, az udvar megtalált járószintjei mellett, egy 16. századi szemeskályha omladékának ásott szemétgödör. A Nagyszeminárium építése alatt, illetve után, a 18-19. század során a területet jelentős mértékben feltöltötték, kialakítva a mai szintet. 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »