Prófétai küldetéssel a médiában – Átadták a Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíjat
 

A Központi Papnevelő Intézetben (KPI) megtartott díjátadón Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke mellett részt vett Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese; Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök; Varga Lajos váci segédpüspök; Tóth Tamás, az MKPK titkára; Martos Levente Balázs, a KPI rektora; Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, valamint Németh Gábor, az MKPK titkárságának irodaigazgatója.

A Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíj átadását hagyományos módon szentmise előzte meg, amelyet Veres András püspök, az MKPK elnöke főcelebrálásával tartottak meg a KPI kápolnájában.

A mise elején a főpásztor elmondta: „Nagy öröm, hogy együtt ünnepelhetjük Szalézi Szent Ferencet mint példaképet is, ugyanakkor egymásért is imádkozhatunk. Az itt jelen lévő világi és egyházi médiában dolgozók ugyanazt a hitet, értékrendet képviselik, Isten igéjének terjedését szolgálják.” A püspök emlékeztetett, hogy Ferenc pápa szándéka szerint a megtestesülés ünnepéhez kapcsolódva valljuk és ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus köztünk, velünk él a Szentírásban , a Szentírás által is. Az ő követői vagyunk, s erőt kérünk egymás és magunk számára is a munkához, hogy megismertethessük másokkal is az Urat, hiszen Ő a világ megváltója, benne van reményünk. 

A püspök homíliájában arról beszélt, hogy „a Szalézi-ösztöndíj átadásának ünnepi alkalmát mindig imádsággal, szentmisével kezdjük, tudatosan”, hiszen Szalézi Szent Ferenc is tudatosan hirdette Isten igéjét, nemcsak az egyházi újságokban, hanem a világi sajtó segítségével is. Újszerű volt ez akkor, de az újságírók szentje buzgón és sokat írt, valamint munkatársait is megnyerte ennek az ügynek. Napjainkban már sok lehetőség van arra, hogy az Egyház megjelenjen a különféle médiafelületeken, kap is ezért kritikát, ahogyan annak idején Szalézi Szent Ferenc is kapott, de ez nem baj – mondta Veres András. 

„Jézus, ha ma  élne itt a  földön, biztosan használná a médiumokat” – állapította meg, majd rámutatott: a keresztény újságírónak azzal a lelkülettel, tudattal kell végeznie a munkáját, hogy a minden keresztény emberben meglévő prófétai küldetés benne hangsúlyosabb, erőteljesebb, hiszen a szavak segítségével képes elgondolkodtatni másokat, Isten igéjét érthetőbbé tenni, felerősíteni, „hangosabbá tenni”, az élet minden területén elhelyezni. Nem a saját gondolatait terjeszti, hanem életformáló erőként hirdeti Isten Igéjét. Ajándék, s egyben küldetés tehát, hogy az Úristentől képességet kaptak az újságírók arra, hogy a szavak által képesek hatékonyan közvetíteni a gondolatokat. Igaz, Isten igéjét talán sokan nem szívesen hallják, de a Megbízó üzenetét tovább kell adni. Annak a biztos tudatában tehetjük ezt, hogy Isten a megbízónk, s nem emberi igényeknek kell eleget tennünk – tette hozzá a püspök. Az igazság keresése és hirdetése a feladatunk –folytatta. Ugyanakkor ne felejtsük, hogy Isten irgalmát is közvetítjük, ahogyan a próféták és az apostolok is tették.

Nem a másik bűnét állítjuk pellengérre, hanem igyekszünk „helyre szeretni” őt, jó útra téríteni, nem közönséges, hanem közösségteremtő módon. Nem Istentől való az a szó, amely a közösséget szétverni hivatott. A püspök azt kívánta, hogy a keresztény újságírók ismerjék fel magasztos küldetésüket, hogy minél többen meghallhassák általuk Isten igéjét, és alakítsák is életüket ezek szerint. A média munkatársai lelkiismeretük szerint formálják szavaikat, Istenhez ragaszkodva, hogy békét találjanak lelkükben, szolgálva az Egyházat, amelynek gyermekei.

A szentmise után következett a Szalézi-ösztöndíj átadása a szeminárium dísztermében. Veres András köszöntőjében hangsúlyozta: Isten Igéjének felhangosítói áldozatos munkát végeznek a mai korban, de ennek az önfeláldozó életnek a vállalása örömöt jelent, erőt is ad. Isten előtt megállhatok, s így az emberek előtt is – ez a keresztény öröm forrása – tette hozzá a püspök. Isten pedig nem marad adósunk: felülmúlhatatlan ajándékaival vár minket, ezt tapasztaljuk az élet minden területén. A püspök azt kívánta a díjazottnak, hogy érezze mindig az Úr közelségét, maradjon hűséges a szolgálatban, hogy Isten békéje tölthesse be az életét.

Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a nem egyházi média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért. 2023-ban a Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíjat Ridavics Pál kapta, aki több mint tíz éve dolgozik kommunikációs területen, a Veszprém Televízió oszlopos és elismert munkatársa. Feladata nem korlátozódik Veszprém városára, hiszen ő az M1 hírcsatorna Veszprém vármegyei tudósítója, de rendszeresen jelennek meg anyagai a köztelevízió M2, M5 közszolgálati csatornáin és a Duna Televízióban is. A Veszprém Televízióban híradásokat és közéleti magazinműsorokat szerkeszt és vezet. Folyamatosan követi Veszprém városának és térségének, valamint a Veszprémi Főegyházmegyének a híreit.

Bekapcsolódott a Veszprém Televízió havonta jelentkező vallási műsorának készítésébe; a Katolikus Krónika már több mint húsz éve mutatja be a Veszprémi Főegyházmegye hitéleti és vallási munkáját. A minden hónap utolsó szombatján sugárzott műsor negyedórában számol be a főegyházmegye életéről, eseményeiről, valamint a keresztény ünnepekről. Szintén a Veszprém Televízió műsorán szerepel a Keresztkérdés – közéleti kérdések katolikus szemmel című vallási magazin is, amelynek az idei Szalézi-ösztöndíjas a szerkesztője és műsorvezetője. Vendégeivel, akik a Veszprémi Főegyházmegye papjai vagy hitüket megvalló világiak, egy-egy aktuális közéleti vagy vallási kérdést tekintenek át.

Ridavics Pál azonban nemcsak műsorok készítésében vállal feladatot, hanem cikkeket is ír, és a fotódokumentációban is részt vállal. Munkásságát nem először ismerik el: 2019-ben Szabad Sajtó Díjat vehetett át Veszprém város információszolgáltatásában végzett kiemelkedő és minőségi munkájának elismeréseként. A díjátadón a laudációban elhangzott, hogy Ridavics Pál szakmai munkája precíz, pontos,  megbízható, igényes, és hatékonyan lehet vele együttműködni. „Az újságírók, a kommunikáció területén dolgozók feladata felgyorsult világunkban megváltozott, kibővült. Ma már nemcsak az információk továbbítása a fontos, hiszen azokat egy okostelefonnal bárki azonnal elérheti, hanem az is, hogy az általuk közvetített információkat személyükkel és szakmai tudásukkal is hitelesítsék. Ridavics Pál munkássága megfelel e kritériumnak is, hiszen magas szintű, értéket hordozó és hiteles tájékoztatást nyújt mindennapi munkája során.” Ezért döntött úgy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, hogy 2023-ban neki adományozza a Szalézi-ösztöndíjat.

A díjazott külön köszönetét fejezte ki az ösztöndíjra őt felterjesztő Udvardy György veszprémi érseknek, köszönte a bizalmat, s a támogatást a Veszprémi Főegyházmegye munkatársainak is, szakmai feletteseinek, kollégáinak, s külön a Veszprém Televízió felelős szerkesztőjének az emberi, szakmai támogatásáért. „Boldog Gizella városában kötelesség foglalkozni Isten üzenetének továbbadásával” – hangsúlyozta a díjazott.

Külön megköszönte családjának, szüleinek, hogy támogatják a munkájában, s végül, de nem utolsósorban háláját fejezte ki Istennek: „Övé a dicsőség, nélküle nem is tudnám elvégezni ezt a munkát” – mondta a Szalézi-ösztöndíjas Ridavics Pál.

Az ünnepi alkalmon a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium Régizene Együttesének előadását hallhatták a jelenlévők.

Szerző: Körössy László

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

A Veszprémi Érsekség ezúton is szeretettel gratulál Ridavics Pál szerkesztő úrnak! Köszönjük áldozatos munkáját, további munkásságához jó egészséget és Isten bőséges áldását kívánjuk!

 
 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »