A Ferenc pápa által bevezetett nagyszülők és idősek világnapját idén július 24-én a mátraverebély-szentkúti kegyhelyen a Szent Anna-búcsú keretében ünnepelték, több száz zarándok jelenlétében.

A Mária-kegyhelyen három napon át – július 23-án és 24-én, majd 26-án – tartó Szent Anna-nagybúcsú a zarándokok fogadásával kezdődött. Szombaton délelőtt és délután is tartottak szentmisét, imaalkalmakat; lehetőség nyílt a szentgyónásra is. A ferencesek virrasztást, áhítatot, keresztutat is vezettek.

A búcsú vasárnapján, július 24-én délelőtt Vas M. Teréz pálos nővér, az erdőkürti Magyarok Nagyasszonya-monostor elöljárója tartott katekézist az Egyház és más vallások kapcsolatáról, különös tekintettel a misszióra és mások szellemi-lelki értékeinek megbecsülésére.

*

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Udvardy György veszprémi érsek volt.

A főpásztort, valamint a nagy számban jelen lévő, határon innen és túlról érkezett zarándokokat Orosz Lóránt OFM, a kegyhely igazgatója köszöntötte.

Udvardy György érsek a szentmise elején megköszönte a ferencesek meghívását, majd arról beszélt, hogy az Egyház „meghív minket, hogy ünnepeljük Szent Annát és Joachimot, Mária szüleit,  Jézus, a megtestesült Fiú nagyszüleit, akik példaként állnak előttünk”.

Sokan sokféle őszinte, igaz indítéktól vezetve érkeztek a kegyhelyre „nagyszülőként, vagy a nagyszülőkért imádkozva, hitük megerősítésésére, Máriától tanulni, de a legfőbb indíték az, hogy

a Szentlélek gyűjtött ide mindenkit erre a gyönyörű helyre, mert mindenkivel terve van”

– hangsúlyozta a főpásztor. 

Udvardy György homíliájában Máté evangéliumára utalva boldognak mondta a jelen lévő hívőket, akik megtapasztalták Isten nagy tetteit, s a szívük megtelt az Úr jóságával.

A szónok az Ó- és az Újszövetségből vett példákon keresztül mutatott rá arra, hogy Isten hűséges, igazmodó, és ígéretei által közel jön az emberhez, hozzánk is. Létünk, csekedeteink fontosak számára.

Újjáteremt minket. Törvénye lámpás, amely megvilágítja utunkat.

Nem feledkezik meg a népéről – elküldi a Messiást, aki feltárja Isten titkát.

Annában és Joachimban olyan embereket látunk, akik őrzik és közvetítik a hitet az igazmondó és hűséges Istenben. Ez valamiképpen minden mai hívő nagyszülő feladata is – emelte ki a veszprémi érsek.

Ugyanakkor a két szent „várakozó ember is volt, akik várták Isten ígéreteinek beteljesedését, a Messiást, és felfedezték Isten üdvösségét életük minden pillanatában.” Továbbadták a szövetségi hűséget az utódoknak. Ebben a szövetségben Isten nem alkut kötött, hanem elkötelezte magát az ember mellett, és megmutatta az utat, hogy az ember hogyan tud kapcsolódni hozzá.

A két szent erősen bízott az Úrban, tisztelték a törvényét, amely az életre vezet, és mindezt továbbadták.

A mai nagyszülők feladata is hasonló: a hit átadása

– hangsúlyozta Udvary György. – Átadni a hit tartalmát, és azt is, hogy hogyan kell hinni. Nagy ajándék, és kincs az utódok számára, ha ezt megteszik. 

Mai világunkban úgy szédelgünk, mintha nem tudnánk, mi az ember méltósága és végső célja. A jelenlegi kulturális közeg úgy tekint az idős emberre, mintha értéktelen lenne, ezzel szemben Ferenc pápa hangsúlyozza az ő életállapotuk fontosságát.

A nagyszülők bölcsessége például, hogy a tudás teljessége nem pusztán a hasznos, a pénzorientált dolgokra vonatkozik, hanem az egész emberre és kapcsolataira is – mondta a főpásztor.

A pápa legutóbbi körlevelében az időskort gyümölcstermő időszaknak nevezi. Az Egyház bátorítja az öregeket, hogy életük áldás, és legyen élettervük a hit, a bölcsesség átadásáról; ugyanakkor imádkozhatnak is családtagjaikért – mondta Udvardy György érsek. – Sok olyan történetet ismerünk, amikor egy nagyszülő imái segítettek egy hivatás megtalálásában, egy házassági kapcsolat rendezésésében. 

A nagyszülők képesek továbbítani a következő generációk számára a hitből fakadó „gyengédséget” a mai világban. Köszönjük meg nekik a hit átadását, a reményt, a bizalmat.

Tiszteljük őket, mert ezáltal reményünk van arra, hogy megláthatjuk Isten ígéreteinek beteljesülését

– zárta szentbeszédét a veszprémi érsek.  

A szentmise után a főpásztor és a jelen lévő papok megáldották az ünnepi eseményen részt vevő nagyszülőket, unokákat, családokat.

A búcsúünnep vasárnap délután litániával, majd a zarándokok és kegytárgyaik megáldásával folytatódott.

A Szent Anna-nagybúcsú e napján véradásra is lehetőség nyílt a kegyhelyen.

A többnapos búcsú július 26-án – Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei liturgikus ünnepén – szentmisével, litániával, illetve a nagyszülők és unokák megáldásával zárul.

Forrás: Magyar Kurír

Szerző: Körössy László

Fotó: Gieszer Richárd

Videó: Pasaréti Ferencesek YouTube-oldala

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »