Szent Mihály arkangyal a Szent Mihály Főszékesegyház védőszentje.

Ünnepi szentmisét mutat be a mai napon 18 órától Dr. Udvardy György érsek az Árpád-házi Szent Margit plébániatemplomban, melyet online is közvetítünk.

A főangyal a patrónusa a váci és az erdélyi, valamint társvédője az egri egyházmegyének is.  Mihály (Mikaél): „Ki olyan, mint az Isten?” Az angyalok életéről nincsenek életrajzi jellegű adataink. Élettörténetük a teremtéssel kezdődött.  Szent Mihály a zsidó és a keresztény hagyományban is a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok letaszíttattak a mennyből. Mihály az ószövetségi választott nép védőangyala lett, és Isten újszövetségi népe védelmezőjeként is tiszteljük. Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre, nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a sátánnal, védve Mózes testét. A népi hiedelem szerint Szent Mihály az utolsó ítéletkor is harcolni fog a Sátánnal minden keresztény lélekért, s ő teszi majd mérlegre az ítéletre váró lelkek jó és gonosz cselekedeteit. A keresztény egyházművészetben az egyik kezében karddal, a másikban pedig mérleggel szokták ábrázolni. A néphit a halál angyalának tartja, aki a lelket átvezeti a másvilágra.  Szent Mihály tisztelete a keleti egyházban nagyon korán megkezdődött. A keresztény Magyarországon is a legtöbb egyházközség őt választotta temploma névadójának. Zománcképe megtalálható a Szent Koronán.

Gábriel (=Isten hírnöke) az üdvösségterv kezdetének szolgája, Keresztelő Szent János és Jézus születésének hírvivője. Rafael (=Isten gyógyít) Tóbiás könyvében szerepel, mint a szenvedésben, bajban, betegségben levő igaz izraeliták segítsége, „orvosa”, a vándorúton levő ifjú Tóbiás őrizője. Az angyalok létezését és védelmező-őrző szerepüket Jézus is megerősítette több kijelentésében!

Gargano, Szent Mihály-barlang

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »